Loading...


"พ.ต.อ.ภูเบศ" มอบกระเช้าสวัสดีใหม่"นายกเล็กนครแม่สอด"


ดร.เทอดเกียรติ ชินสรนันท์ หรือ"ดร.ฝอ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด จังหวัดตาก ให้การต้อนรับ พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม "แม่สอด 1" ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรแม่สอด จ.ตาก คนใหม่ ในโอกาสเดินทางมารับตำแหน่งใหม่ ที่ สภ.แม่สอด และถือมอบกระเช้าของขวัญ ในโอกาสเทศกาลส่งท้ายปีเก่า 2562 ต้อนรับและสวัสดีปีใหม่ 2563 ที่ห้องทำงานนายกเทศมนตรีนครแม่สอด สำนักงานเทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จังหวัดตาก

พ.ต.อ.ภูเบศ แสงอร่าม ผกก.สภ.แม่สอด ได้ขอคำแนะนำข้อมูลในพื้นที่ชายแดนไทย-เมียนมา อ.แม่สอด ในเรื่องต่างๆ ภายในชุมชน วิถีชีวิตชุมชนคนแม่สอด อีกทั้งข้อมูลและปัญหาด้านการป้องกันปราบปราม ยาเสพติด อาชญากรรม การลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย การโจรกรรมรถข้ามแดน ฯลฯ เพื่อนำไปเป็นข้อมูลในแนวทางการแก้ไขปัญหาการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมในพื้นที่ชายแดนอำเภอแม่สอด น

อกจากนี้ ดร.ฝอ นายกเทศมนตรีนครแม่สอด ยังให้คำแนะนำและให้ข้อมูลในด้านเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตาก(แม่สอด) และ การค้า-การลงทุน-การท่องเที่ยว ตามแนวชายแดน รวมทั้งการประสานความร่วมมือในการทำงาน ระหว่างท้องถิ่น เทศบาลนครแม่สอด กับตำรวจ สภ.แม่สอด ที่ต้องขับเคลื่อนเดินหน้าไปด้วยกัน เช่น การจัดระบบการจราจรในพื้นที่เขตเทศบาลนครแม่สอด การสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจ กับชุมชน เป็นต้น


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ