เศรษฐกิจ

ปรับลดราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ราคาคงเดิม สำหรับกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้

ปรับลดราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร...

ปรับลดราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร

ad1

ปรับลดราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับลด 15 สตางค์/ลิตร ส่วนกลุ่มดีเซลราคาคงเดิม มีผลตี 5 พรุ่งนี้

ปรับลดราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร...

ปรับลดราคาน้ำมัน กลุ่มแก๊สโซฮอล์ทุกชนิด 30 สตางค์/ลิตร

เครดิตบูโรเผย ตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนไทยปัจจุบัน 14.7 ล้านล้านบาท หรือ 88% ถือว่าอยู่ในจุดอันตราย ส่งผลกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยยากขึ้น

เครดิตบูโรเผย ตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนไทยปัจจุบัน 14.7 ล้านล้านบาท...

เครดิตบูโรเผย ตัวเลขหนี้ภาคครัวเรือนไทยปัจจุบัน 14.7 ล้านล้านบาท