คมนาคม

ad1

รฟม. พร้อม หนุนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ ในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ “นครแม่สอด”- หากรัฐบาลมอบหมายก็พร้อมดำเนินโครงการ

รฟม. พร้อม หนุนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ ในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ...

รฟม. พร้อม หนุนพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ ในพื้นที่หรือเมืองที่มีลักษณะพิเศษ “นครแม่สอด”-...