ยานยนต์

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ลดภาษีประจำปีรถไฟฟ้า 80%

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ลดภาษีประจำปีรถไฟฟ้า 80%

ราชกิจจาฯเผยแพร่ ลดภาษีประจำปีรถไฟฟ้า 80%

ad1

ประวิตรสั่งเปลี่ยนใช้รถโดยสารประจำทางเป็นรถไฟฟ้ากว่า 500 คัน 9 เส้นทาง กทม. ลดการปล่อยก๊าซมลพิษได้ 500,000 ตัน

ประวิตรสั่งเปลี่ยนใช้รถโดยสารประจำทางเป็นรถไฟฟ้ากว่า 500...

ประวิตรสั่งเปลี่ยนใช้รถโดยสารประจำทางเป็นรถไฟฟ้ากว่า 500 คัน 9 เส้นทาง กทม.

บขส.จัดหารถโดยสารไฟฟ้าทั้งเล็ก-ใหญ่ 368 คัน สัญญาเช่า 7 ปี

บขส.จัดหารถโดยสารไฟฟ้าทั้งเล็ก-ใหญ่ 368 คัน สัญญาเช่า 7...

บขส.จัดหารถโดยสารไฟฟ้าทั้งเล็ก-ใหญ่ 368 คัน