ต่างประเทศ

โฆษก ปธน.เกาหลีใต้ ส่งสัญญาณห้ามกินเนื้อสุนัข

โฆษก ปธน.เกาหลีใต้ ส่งสัญญาณห้ามกินเนื้อสุนัข

โฆษก ปธน.เกาหลีใต้ ส่งสัญญาณห้ามกินเนื้อสุนัข