เทคโนโลยี

ad1

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ "สังคมไร้เงินสด" ด้าน ธปท. ขับเคลื่อนขยายการให้บริการเชื่อมโยงกับอาเซียน คาดประชาชนร้อยละ 89 วางแผนการชำระเงินแบบไร้เงินสดเพิ่มขึ้น

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ "สังคมไร้เงินสด" ด้าน ธปท....

รัฐบาลเดินหน้าพัฒนาแพลตฟอร์มสู่ "สังคมไร้เงินสด"