DAD เพิ่ม 4 จุดสถานีชาร์จรถ EV ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

DAD เพิ่ม 4 จุดสถานีชาร์จรถ EV ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ad1

DAD เพิ่ม 4 จุดบริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้ารอบศูนย์ราชการฯ รวม 16 หัวชาร์จ หวังเสิร์ฟความสะดวกผู้ใช้บริการ พร้อมมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำตามแผน
ดร.นาฬิกอติภัค แสงสนิท กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด หรือ DAD Asset Development ผู้บริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  กล่าวว่า ได้เพิ่มจุดชาร์จรถไฟฟ้าภายนอกรอบอาคารรวม 4 จุด โดยสร้างเป็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้า ได้แก่ 1) บริเวณอาคาร A (หน้าประตู 6)  2) บริเวณหน้าอาคารศูนย์ประชุมวายุภักษ์ 3) บริเวณทางเข้า 1 อาคาร B และ 4) บริเวณทางเข้า 2 อาคาร B เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้เช่าพื้นที่ ผู้เข้ามาติดต่อหน่วยงานในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และประชาชนทั่วไป 
 
ทั้งนี้ล่าสุดอยู่ระหว่างติดตั้งหัวชาร์จ ซึ่งจะมีทั้งหมด 16 หัวชาร์จ แบ่งเป็นจุดละ 4 หัวชาร์จ คาดว่าจะแล้วเสร็จและเปิดให้บริการประมาณเดือนกรกฎาคม 2567  เนื่องจากต้องดำเนินการติดตั้งระบบบริหารจัดการ (Software) ให้เสร็จก่อน และในอนาคตจะพัฒนาเป็นแอปพลิเคชัน เพื่อผู้ใช้จะได้รับการบริการที่สะดวกยิ่งขึ้น สำหรับอัตราค่าบริการ DAD  ได้กำหนดค่าบริการชาร์จไฟฟ้าที่ 9.50 บาท ต่อกิโลวัตต์  

“การเพิ่มจุดชาร์จรถไฟฟ้า เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการบริการจาก DAD เพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายการยกระดับศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ให้เป็นเมืองคาร์บอนต่ำภายในปี 2570” กรรมการผู้จัดการ กล่าว
อย่างไรก็ตาม จุดชาร์จรถไฟฟ้าในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ยังมีให้บริการที่อาคารจอดรถ D อีกจำนวน  30 หัวชาร์จ ปัจจุบันเปิดให้บริการแล้วทั้งกับผู้ที่อยู่ในศูนย์ราชการและประชาชนทั่วไป เริ่มเปิดให้บริการไปเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา มีผู้มาติดต่อราชการและประชาชน เข้ามาใช้บริการเป็นที่พึงพอใจ โดยอาคารจอดรถ D เป็นอาคารขนาดใหญ่ 11 ชั้น ตั้งอยู่ด้านหน้าของศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ รองรับรถยนต์ได้มากกว่า 1,632 คัน เพื่อมุ่งส่งเสริมการใช้รถสาธารณะ และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์อย่างยั่งยืน