รายงานพิเศษ"ไฟป่า PM2.5 "ชัยภูมิ

รายงานพิเศษ"ไฟป่า PM2.5 "ชัยภูมิ

ad1

โดยนายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าฯชัยภูมิ  ผลิตโดย สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยภูมิ สมาคมนักข่าวสื่อมวลชนชัยภูมิ..

#สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.ชัยภูมิ
#สมาคมนักข่าวสื่อมวลชนชัยภูมิ..
#ไฟป่า