Loading...


รีบแวะปั๊มให้ไว ! 24 เม.ย. นี้ ปรับขึ้นราคาน้ำมันลิตรละ 40 สตางค์ 


วันที่ 23 เมษายน 2562 บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ปรับขึ้นราคาน้ำมันแบบขายปลีกทุกชนิดเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้ย E85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 

 

เช่นเดียวกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ปรับราคาน้ำมันแก๊สโซฮอล์ทุกชนิดเพิ่มขึ้น 40 สตางค์ต่อลิตร ยกเว้น E85 เพิ่มขึ้น 20 สตางค์ต่อลิตร มีผลวันที่ 24 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป 


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : ปรับราคาน้ำมัน  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ