Loading...


ออมสินอนุมัติกู้ฉุกเฉินแล้ว 7.1 พันล.-พักหนี้อีก 1.1 พันล.


นายชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า มาตรการที่ธนาคารออมสิน สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ที่ดำเนินการอยู่คือ 1.การพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยโดยอัตโนมัติเป็นระยะเวลา 6 เดือน จนถึงสิ้นเดือนต.ค.2563 มีผู้ที่ได้รับประโยชน์ ทั้งลูกค้ารายย่อยและลูกค้าเอสเอ็มอีที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท รวม 2,894,333 ราย วงเงินรวม 1,129,652,000 บาท

2.เงินกู้ฉุกเฉิน 10,000 บาทต่อราย สำหรับผู้มีอาชีพอิสระ และ 50,000 บาทต่อราย สำหรับผู้มีรายได้ประจำ วงเงินรวม 40,000 ล้านบาท ปัจจุบันมีผู้ยื่นกู้แล้วจำนวน 2,344,479 ราย และได้ส่งข้อความนัดให้มายื่นเอกสารแล้ว 1,672,498 ราย โดยดำเนินการอนุมัติไปแล้วกว่า 290,000 ราย คิดเป็นวงเงิน 7,160 ล้านบาท คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จสิ้นเดือนมิ.ย.2563

3.เงินกู้ซอฟท์โลน 150,000 ล้านบาท ได้มีผู้ยื่นกู้แล้ว 12,188 ราย วงเงินรวม 130,985.25 ล้านบาท ปัจจุบันได้อนุมัติแล้ว 103,976.87 ล้านบาท คงเหลือวงเงินที่กำลังทยอยอนุมัติอีก 46,023 ล้านบาท คาดว่าภายในเดือน มิ.ย. นี้ จะอนุมัติได้หมด

นายชาติชาย กล่าวอีกว่า ธนาคารยังได้อนุมัติซอฟท์โลนอีก 2,000 ล้านบาท ให้กับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อนำไปปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่ำ 2% ให้กับสำนักงานธนานุเคราะห์ (สธค.) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่นำทรัพย์สินมาจำนำในช่วงนี้ให้ได้ดอกเบี้ยต่ำด้วย

“หลังจากหมดมาตรการผ่อนปรนต่างๆของรัฐ รวมทั้งการพักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือนแล้ว ธนาคารออมสินยังมีมาตรการเสริมสภาพคล่องต่อ โดยให้มีการปลอดชำระเงินต้นออกไปอีก 2 ปี โดยเลือกชำระดอกเบี้ย 50 – 100% ได้ตามกำลัง และยังคืนดอกเบี้ยให้อีก 20% เพื่อแบ่งเบาภาระประชาชนอีกด้วย”นายชาติชาย กล่าว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ