Loading...


ผอ.พัฒนาภาค 4ตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญกำลังพลสู้เพื่อชาวบ้าน(ชมคลิป)


เมื่อวันที่ 19 พ.ย. 62 พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมบำรุงขวัญพร้อมมอบนโยบายกำลังพล ณ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งตั้งอยู่ หมู่ 6 บ้านเจาะวา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส ซึ่งมีพันเอกภูมิ โพพี ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และกำลังพลในสังกัดร่วมให้การต้อนรับ

จากนั้น พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ ได้เดินทางเข้าห้องประชุมเพื่อรับฟังบรรยายสรุปแผนงานงบประมาณปี 2563 ของหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 สำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งภาพรวมยังคงต่อยอดโครงการสร้างงานต่างๆเพื่อพี่น้องประชาชน ให้สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งด้านภาคปศุสัตว์ เกษตรกรรม

การสร้างเครื่องสาธารณูปโภค ให้มีแพร่หลายทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบ ที่ห้องประชุมของสำนักงาน หลังจากฟังบรรยายสรุปเสร็จเรียบร้อย ได้เดินทางไปที่ห้องรับรองเพื่อพบปะให้โอวาท และมอบนโยบายการปฏิบัติงานของกำลังพลประจำปีงบประมาณ 2563 และได้เน้นย้ำการปฏิบัติงานของกำลังพลให้เป็นที่เชื่อมั่นแก่ประชาชน ไม่สร้างเงื่อนไข และให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนทุกโอกาส ที่สำคัญให้สนับสนุนการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ส่วนหน้า และรัฐบาลอย่างเต็มกำลัง

อย่างไรก็ตามก่อนที่ พลตรีอนุสรรค์ คุ้มอักษร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค 4 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา พร้อมคณะ จะเดินทางกลับได้ไปตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ที่กำลังพลพัฒนาการเคลื่อนที่ 41 ได้จัดทำขึ้นเป็นเกษตรผสมผสานครบวงจร เพื่อนำไปขยายผลและเป็นแบบอย่างให้ชาวบ้านซึ่งมีที่ดินว่าง และว่างจากงานอดิเรกได้จัดทำ เพื่อนำผลผลิตไปบริโภคและหากมีผลผลิตมาก ก็จะสามารถนำไปขายท้องตลาด เพื่อนำรายได้ส่วนนี้มาเลี้ยงครอบครัวหรือนำไปเก็บออมใช้จ่ายในยามจำเป็น โดยที่ครอบครัวจะไม่เดือดร้อนอีกต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ