Loading...


ภาคประชาสังคมอาเซียนผิดหวังรบ.กีดกันเสรีภาพ


ภาคประชาชนอาเซียน ผิดหวัง รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ แทรกแซงจำกัดสิทธิเสรีภาพ กีดกัน - ตัดงบ จัดมหกรรมประชาคมอาเซียน ปี 62 พร้อมส่งรายชื่อ "เอ็นจีโออาเซียน"ให้ฝ่ายความมั่นคงขึ้นแบล็คลิตส์ สร้างความตระหนกด้านความปลอดภัย อาจถูกบล็อคตัว

เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 นางชลิดา ทาเจริญศักดิ์ ประธานร่วมจัดงานมหกรรมประชาชนอาเซียน 2019 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ย.นี้ ภายใต้หัวข้อ Advancing People's Movement เปิดเผยว่าทางภาคประชาสังคมอาเซียน รู้สึกผิดหวังต่อการกระทำของ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะกำกับ "กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์" หรือ พม. ที่ได้จัดเวทีคู่ขนานกับกิจกรรมมหกรรมประชาชนอาเซียน โดยใช้งบประมาณและสถานที่ที่เตรียมการไว้แต่เดิม จนทำให้ภาคประชาสังคมอาเซียนไม่สามารถจัดประชุมได้และต้องย้ายสถานที่มายังศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต ถือเป็นการกำจัดสิทธิและอิสระของประชาชนอาเซียนด้วยการส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมให้กับฝ่ายความมั่นคงของรัฐบาล ถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ชอบธรรม และสะท้อนถึงความไม่จริงใจด้วยจิตใจอันคับแคบของหน่วยงานภาครัฐ


Loading...

อย่างไรก็ตามทางภาคประชาสังคมและประชาชนอาเซียนทั้งมวล จะดำเนินการจัดงานมหกรรมภาคประชาชนอาเซียน 2562 ต่อไป ระหว่างวันที่ 10 - 12 ก.ย.นี้ เพื่อให้บรรลุผลด้วยความสมานฉันท์ เพื่อยืนยันจุดยืน และแนวทางการรังสรรค์อาเซียนให้มีความภาคภูมิที่สงบสุข ปลอดภัย และยั่งยืนอย่างแท้จริง จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่เห็นความสำคัญของสิทธิเสรีภาพ ประชาธิปไตย สิทธิมนุษยชน หรือ ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ขอให้มาร่วมงานในครั้งนี้

"หนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมา กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สร้างความสับสนให้กับภาคประชาชนอาเซียนมากมาย ทำให้เกิดความวิตกกังวลด้านความปลอดภัยในการเข้าร่วมของภาคประชาสังคมอาเซียนที่มาร่วมงานในครั้งนี้" นางชลิดา กล่าวนางชลิดา กล่าวว่ารัฐบาลไทยต้องให้เกียรติและเคารพในเสรีภาพด้วยการเปิดพื้นที่ให้ประชาชนอาเซียน โดยไม่เบียดบังและแทรกแซงเหมือนที่กระทำอยู่ในขณะนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นทำให้ศักดิ์ศรีของประเทศไทยในฐานประเทศประชาธิปไตย และ สิทธิเสรีภาพของประชาชนถูกทำลายลง พร้อมกับเรียกร้องให้มีการตรวจสอบการใช้งบประมาณของกระทรวงพัฒนาสังคมฯ จำนวน 9 ล้านบาท เป็นไปด้วยความถูกต้องชอบธรรมหรือไม่ และ ในการประชุมครั้งนี้มีตัวแทนภาคประชาสังคมกว่าพันคนเข้าร่วมพบปะหารือ แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ เพื่อร่วมกันกำหนดอนาคตประชาชนอาเซียนผ่าน 7 กลุ่มประเด็นสำคัญ โดยระหว่างวันที่ 10-12 ก.ย.นี้ จะมีการพบปะกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ จาก 3 ประเทศดังนี้ ไทย อินโดนิเซีย และ บรูไน เพื่อสะท้อนปัญหาดังกล่าวให้ระดับผู้บริหารประเทศรับทราบ

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ