Loading...


บัวแก้วเตือนคนไทยรีบออกจากสนามบินฮ่องกง


จากกรณีที่เกิดโกลาหล มีการก่อม็อบในขึ้นในประเทศฮ่องกง ทำให้เกิดปัญหาบานปลายจนถึงขั้นต้องปิดสนามบิน และต้องยกเลิกเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกประเทศตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น ล่าสุด เพจเฟซบุ๊ก ข่าวจริงประเทศไทย ได้โพสต์เตือนคนไทยทมี่ยังคงติดค้างอยู่ในสนามบินฮ่องกง ให้รีบออกจากพื้นที่โดยด่วน 


Loading...

 

โดยทางเพจได้ระบุข้อความดังนี้ เตือน !! คนไทยที่ติดค้าง สนามบินฮ่องกง ออกจากพื้นที่โดยด่วน นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ แจ้งว่า สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับรายงานจากการท่าอากาศยานฮ่องกงว่า สถานการณ์การชุมนุมอย่างสงบที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (Chek Lap Kok) บริเวณอาคารผู้โดยสารขาเข้า (Arrival hall) อาจมีความยืดเยื้อ การท่าอากาศยานฮ่องกงได้มีมาตรการพิเศษเพื่อรักษาความเป็นระเบียบและการดำเนินงานของการท่าอากาศยานฯ ให้อยู่ในความเรียบร้อย สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง ขอให้คนไทยที่จะเดินทางมาฮ่องกง หรือคนไทยที่มีภารกิจที่จำเป็นจะต้องเดินทางไปที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง โปรดตรวจสอบเที่ยวบินที่ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้ที่ https://www.hongkongairport.com งประเทศไทยล่าสุด สถานการณ์พิเศษ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง เป็นผลให้มีการยกเลิกเที่ยวบินเข้า-ออกฮ่องกงของทุกสายการบินในวันนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำคนไทยที่ติดค้างอยู่ในอาคารผู้โดยสาร1 (Terminal 1) ขอให้รีบออกจากบริเวณดังกล่าวโดยด่วน โดยให้เดินออกไปยังบริเวณที่ไม่มีการชุมนุม เช่น Terminal 2 ลานจอดรถ A และ B และโรงแรม Regal Airport สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ประสานให้การบินไทยช่วยดูแลคนไทยที่ตกค้างอยู่ภายในท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง (หลังจากผ่าน ตม. ฮ่องกงเข้าไปแล้ว) โดยขอให้ผู้ที่เช็คอินแล้วและติดค้างรวมตัวที่บริเวณ Gate10 หรือผู้ที่ยังไม่เช็คอินให้รวมตัวที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสายการบินไทยใน Terminal 2 ทั้งนี้ ประสานสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน (+852) 6821 1545 หรือ (+852) 6821 1546# ข่าวจริงประเทศไทย

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ