Loading...


"สุริยะ"นำทีมผู้บริหารก.อุตฯถกส.อ.ท.ช่วยเอสเอ็มอี


นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รมว.อุตสาหกรรม พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวงอุตสาหกรรม นำโดยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมหารือกับนายสุพันธ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ในโอกาสเยี่ยมเยือนสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ถึงปัญหาบรรยากาศการค้าโลกที่ซบเซา และความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน รวมถึงพิษจากค่าเงินหยวนที่อ่อนค่าลงมากส่งผลให้ค่าเงินบาทของไทยต่อเงินหยวนแข็งค่าขึ้น ทำให้ราคาสินค้าไทยแพงขึ้นในสายตาผู้นำเข้าจีน นายสุริยะ กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อภาคส่งออกของไทยที่มีสัดส่วนการค้ากับจีนมากที่สุดเห็นได้จากตัวเลขการส่งออกที่หดตัวลงในช่วงครึ่งปีแรก อย่างไรก็ตาม ไทยสามารถพลิกวิกฤติเป็นโอกาสได้และอาจเป็นจังหวะดีสำหรับนักลงทุนภาคอุตสาหกรรมไทยที่จะสามารถซื้อเครื่องจักรเพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัยในราคาที่ถูกลงในการใช้ประโยชน์จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น นายปิยะ ล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภาพรวมในโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) โดยการยกระดับให้ไทยก้าวสู่ศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของเอเชียด้วยการเชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานเข้ากับประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคเอเชีย เชื่อมโยงการขนส่งทางกายภาพและปรับโครงสร้างเศรษฐกิจและเทคโนโลยีด้วยการเร่งรัดการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มขึ้น 100,000 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนา 12 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมการจัดการเขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล EECd และเขตนวัตกรรมระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการลงทุนวิจัย รวมถึงการประสานภาคเอกชนดำเนินการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน (PPP) กับโครงการ EECd ให้เป็นเมืองอัจฉริยะทุกด้านรวมถึงแนวนโยบายใหม่ ๆ ที่มีการสนับสนุนและส่งเสริมให้นักลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตลอดจนผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจะสามารถพยุงสถานการณ์เศรษฐกิจและพลิกฟื้นกลับมาได้อย่างแข็งแกร่ง สำหรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในสภาวการณ์ที่ชะลอตัวจากหลายปัจจัยจะต้องทำในระยะยาวไม่ใช่เพียงแค่การฉีดยากระตุ้นแก้อาการในแต่ละครั้ง โดยเป็นโอกาสดีในการร่วมแรงร่วมใจระหว่างภาครัฐและเอกชนในการเร่งการยกระดับพื้นฐานด้านสังคมพร้อมไปกับภาคอุตสาหกรรม โดยการพัฒนาระบบการศึกษาเพื่อสนองตอบความต้องการภาคการผลิตและบริการ นายสุริยะ กล่าวอีกว่า กระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางร่วมกับกระทรวงแรงงาน ในการพัฒนาและสร้างกลไกการ reskill ให้กับผู้ประกอบการในโรงงานให้สอดคล้องและรองรับเทคโนโลยีใหม่ การพัฒนาระบบอาชีวศึกษาและดึงเอกชนมาร่วมมืออย่างเต็มที่ รวมถึงผลักดันมหาวิทยาลัยให้ปรับตัวเพื่อผลิตบุคคากรที่จบแล้วมีงานทำมีรายได้สูง ขณะนี้เดียวกันกระทรวงฯ ยังมีแนวทางผลักดันมาตรการสำคัญที่ไม่เพียงแต่ดูแลอุตสาหกรรมใหญ่ แต่มีแนวทางที่จะยกระดับปัจจัยพื้นฐานเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของประชาชน และให้ความสำคัญกับเอสเอ็มอีมาโดยตลอด ทั้งนี้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้ตระหนักถึงความท้าทายของการนำมิติงานด้านต่างประเทศมาเป็นกลไกส่งเสริมบทบาทภารกิจของภาคอุตสาหกรรมในการเชื่อมโยงอุตสาหกรรมไทยกับเศรษฐกิจโลก ภายใต้ความร่วมมือกับ ส.อ.ท. ในการเชื่อมโยงเครือข่ายร่ใวมกัน ด้านนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) กล่าวว่า การหารือวันนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการทำงานร่วมกันระหว่าง 2 หน่วยงาน เพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย โดย ส.อ.ท. ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ ยุทธศาสตร์ของ ส.อ.ท. 5 ด้าน คือ 1. สร้างความเข้มแข็งเครือข่ายภาคอุตสาหกรรม 2. เพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันอุตสาหกรรมไทย 3. ยกระดับ SMEs และส่งเสริม Made-in-Thailand 4. เสริมสร้างธรรมาภิบาล ความรับผิดชอบต่อสังคม 5. ยกระดับทักษะ ความรู้และคุณภาพชีวิตทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งภายใต้ยุทธศาสตร์ดังกล่าว ส.อ.ท. ได้มีการนำเสนอแนวทางการส่งเสริมเพื่อกำหนดเป็นกรอบในการดำเนินงานร่วมกันในการพัฒนาอุตสาหกรรมในทุกมิติ
Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ