Loading...


กรมการขนส่งทางบกคุมเข้มสกัดแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19


นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยถึง การดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวันนี้ (12 มีนาคม 2563) สำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี และเทศบาลนครอุดรธานี ร่วมกันดำเนินการตามมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สร้างความเชื่อมั่นในความปลอดภัย โดยการประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ พร้อมได้บริการแอลกอฮอล์เจล ให้แก่ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ ตลอดจนทำความสะอาดโต๊ะ เก้าอี้ที่พักคอย และฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในและภายนอก บริเวณสำนักงานขนส่งจังหวัดอุดรธานี แห่งที่ 2

ด้านสำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต และเทศบาลตำบลรัษฎา สถานีเดินรถภูเก็ต คัดกรองผู้โดยสารโดยวิธีการตรวจวัดไข้ด้วยเครื่อง thermoscan ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดภูเก็ต แห่งที่ 2 และทำความสะอาดด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคภายในรถโดยสารประจำทาง และยังมีกลุ่มโรงเรียนผู้สูงอายุมาร่วมแจกหน้ากากอนามัยให้แก่เจ้าหน้าที่และผู้โดยสาร

ในส่วนของ สำนักงานขนส่งศรีสะเกษ, สุโขทัย, ตราด, มุกดาหาร, อุบลราชธานี,เลย, ระนอง, สมุทรปราการ, แม่ฮ่องสอน, สิงห์บุรี, หนองคาย, พิษณุโลก, กระบี่, อุตรดิตถ์, สระแก้ว, หนองคาย ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายประชาชนผู้มาติดต่อใช้บริการ ที่สำนักงานขนส่ง และประชาชนผู้โดยสารพนักงานขับรถโดยสาร ณ สถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ เชื้อไวรัส COVID-19 และจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือบริการประชาชน

ทั้งนี้ สำหรับมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของกรมการขนส่งทางบก ประกอบด้วยมาตรการต่างๆ ดังนี้

1)สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าไปในสถานที่และการบริการสาธารณะ หากพบประชาชนที่มีอาการไข้ หรืออาการต้องสงสัยเข้าข่ายอาการโรคดังกล่าวให้ประสานหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่โดยเร็ว

2)ด้านอาคารสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกในหน่วยงาน สำนักงานขนส่งทุกแห่ง ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคพื้นที่ให้บริการภายในสำนักงานขนส่งทุกวัน โดยเฉพาะจุดที่มีการสัมผัสบ่อยครั้ง เช่น เคาน์เตอร์บริการ ที่จับประตู ที่จับราวบันได ปุ่มกดลิฟต์ เป็นต้น และจัดให้มีสบู่ในห้องน้ำ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือที่เคาน์เตอร์ให้บริการและจุดประชาสัมพันธ์

3)ด้านผู้ประกอบการขนส่งด้วยรถสาธารณะ ขอความร่วมมือให้ทำความสะอาดตัวรถเป็นพิเศษด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ กำชับให้พนักงานขับรถ และพนักงานจำหน่ายตั๋ว สวมใส่หน้ากากอนามัยในขณะปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา

4)ด้านสถานีขนส่งผู้โดยสาร/จุดจอดรถ/จุด Checking Point/ท่ารถต่างๆ ประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) และเอกชนอื่น ซึ่งเป็นผู้บริหารและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสารทุกแห่งในพื้นที่รับผิดชอบ ดำเนินการทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารเป็นประจำทุกวัน และให้ความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโรคกับหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่

5)ด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และวิธีป้องกันตนเองที่ถูกต้องให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการ ผ่านสื่อต่างๆป้ายประชาสัมพันธ์ และทางจอ Smart Bus Terminal แนะนำให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยเวลาอยู่ในแหล่งชุมชน โดยมีการแจกหน้ากากอนามัยฟรีให้แก่ประชาชนที่มาใช้บริการในสำนักงานขนส่งและที่สถานีขนส่งผู้โดยสาร


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ