Loading...


โฆษก​กอรมน.ภาค4ยันกองทัพภาคที่ 4 ไม่มีการอมเงินค่าตอบแทนทหารที่ปัตตานี


เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 63 พันเอกปราโมทย์ พรหมอินทร์ โฆษกกองทัพภาคที่ 4 เปิดเผยว่า ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อความใน facebook” ชมรมช่วยเหลืออาชญากรรม “ของนายอัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์" กล่าวหาว่ามีการอมเงินค่าตอบแทนชุดปฏิบัติการที่จังหวัดปัตตานี นั้น ภายหลังทราบเหตุ พลโทพรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาคที่ 4 ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภ ายในภาค 4 ได้สั่งให้หน่วยต้นสังกัด ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน

ทั้งนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ได้จัดกำลังเข้าปฏิบัติงานในหมู่บ้านเป้าหมายโดยจัดลำดับความเร่งด่วนในหมู่บ้านเสริมสร้างความมั่นคงและหมู่บ้านที่ยังคงพบความเคลื่อนไหวของผู้ก่อเหตุรุนแรง จำนวน 118 หมู่บ้าน ด้วยการจัดชุดปฏิบัติการเชิงรุก 768 ชุด เข้าไปปฏิบัติงานในหมู่บ้านเพื่อทำพื้นที่ให้ปลอดเหตุและประชาชนปลอดภัยควบคู่ไปกับ การเสริมสร้างความเข้าใจและช่วยเหลือประชาชนในมิติต่างๆ โดยสนับสนุนงบประมาณให้ชุดละ 5,000 บาท/เดือน ซึ่งเป็นงบประมาณตามแผนงานโครงการเสริมสร้างความเข้าใจทั้งในและนอกพื้นที่ ของ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้า ประจำปี 2563 สำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของชุดปฏิบัติการในการเข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์และร่วมกิจกรรมต่างๆ กับพี่น้องประชาชนในหมู่บ้าน วัดและมัสยิด ไม่ใช่ค่าตอบแทนส่วนบุคคลและไม่เกี่ยวกับงบประมาณด้านสิทธิกำลังพลแต่อย่างใด

ส่วนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น จากการตรวจสอบพบว่าหน่วยดังกล่าว คือ พัน ร.เชิงรุก ขึ้นควบคุมทางยุทธการ กับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานีและได้รับมอบหมายให้จัดชุดปฏิบัติการ จำนวน 4 ชุด โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณชุดละ 5,000 บาท รวม 20,000 บาท แต่หน่วยได้นำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าวไปเฉลี่ยให้กับชุดที่หน่วยจัดกำลังเพิ่มเติม อีก 6 ชุด เพื่อรับผิดชอบพื้นที่อื่น นอกเหนือจากหมู่บ้านตามแผนที่กำหนดไว้ ทำให้ได้รับเงินเหลือตามที่เป็นข่าว ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว แม้หน่วยไม่มีเจตนาทุจริต แต่ถือว่าไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางที่กำหนดไว้ กอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า จะได้ดำเนินการลงโทษตามความเหมาะสมต่อไป

อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา แม่ทัพภาคที่ 4 /ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 ได้ให้ความสำคัญกับสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลโดยได้กำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับดูแลด้านสิทธิและการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัวและหากตรวจพบว่า มีการฝ่าฝืนหรือประพฤติที่ส่อไปในทางทุจริตก็จะลงโทษทั้งวินัยและอาญาทหารขั้นเด็ดขาด พร้อมทั้งเปิดช่องทางรับเรื่องร้องทุกข์ให้กำลังพลผ่านศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของกองทัพหรือร้องเรียน ผ่านตู้ ปณ.41 ปณจ ยะลา 95000


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ