นายก.อบจ.ตาก เป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพ "พ่อหลวงหมู "

นายก.อบจ.ตาก เป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพ "พ่อหลวงหมู "
ad1


ad1

ad1

ad1

ตาก-นายก.อบจ.ตาก เป็นเจ้าภาพฌาปนกิจศพ "พ่อหลวงหมู " โยมพ่อพระรงค์ ฤทธิไกร พระชื่อดังแห่งวัดมงคลคีรีเขตต์ แม่ตะวอ  "นายกเจิน" อบต.แม่ปะ  "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" ก็มาร่วมงาน.

เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2565  นายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก พร้อม นาง กฤตินี ทวีเกื้อกูลกิจ  ภรรยา , น.ส.ธนชพร ต๊ะทองคำ "นายกเจิน" นายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด,นายปรีชา สอนแวว " ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" ผู้ใหญ่บ้าน หนองบัว หมู่ 7 ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก , รวมทั้งผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น  ตลอดจนฝ่ายปกครอง กำนัน=ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน

จากหลายพื้นที่ ที่เคารพศรัทธา พระฤทธิไกร กันตธัมโม หรือตุ๊รงค์   ได้เดินทางไปร่วมงานฌาปนกิจศพ พ่อหลวงหมู ไชยา อายุ 86 ปี  โยมพ่อของพระฤทธิไกร กันตธัมโม หรือตุ๊รงค์ พระอาจารย์ชื่อดังแห่งวัดมงคลคีรีเขตต์ แห่งบ้านแม่ตะวอ ต.ท่าสองยาง อ.ท่าสองยาง จ.ตาก  โดยมีการฌาปนกิจศพที่สุสาน วัดแม่ต้านเหนือ  ต.แม่ต้าน อ.ท่าสองยาง จ.ตาก โดยมีนายณัฐวุฒิ ทวีเกื้อกูลกิจ นายก.อบจ.ตาก เป็นประธานทอดผ้าไตรมหาบังสกุล หรือไตรเอก เพื่อเป็นเกียรติ แก่ผู้วายชนม์