นอภ.ภูเขียวนำหัวส่วนราชการทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

นอภ.ภูเขียวนำหัวส่วนราชการทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ad1


ad1

ad1

ad1

ชัยภูมิ-นายอำเภอภูเขียวนำหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล เทศบาล ตำรวจ หน่วยงานราชการ พ่อค้า คหบดี ประชาชนถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จนวน 45 รูป น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 28 ก.ค. 64 เวลา 07.30 น. นายนิวัฒน์ สุพจิตร นายอำเภอภูเขียวนำหัวหน้าส่วนราชการ อัยการ ศาล เทศบาล ตำรวจ หน่วยงานราชการ พ่อค้า คหบดี ประชาชนถวายพระพรชัยมงคล ทำบุญตักบาตร พระสงฆ์และสามเณร จนวน 45 รูป น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนพรรษา 70 พรรษา  และข้าราชการ เข้าร่วมพิธี กีฬาเทศบาลตำบลภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ