"นายกเคี้ยง" มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 10 ลิตร  พร้อมเครื่องครัวเครื่องใช้ครัวเรือนให้กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองบัว

"นายกเคี้ยง" มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 10 ลิตร  พร้อมเครื่องครัวเครื่องใช้ครัวเรือนให้กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองบัว
ad1


ad1

ad1

ad1

แม่สอด="นายกเคี้ยง" มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 10 ลิตร  พร้อมเครื่องครัวเครื่องใช้ครัวเรือนให้กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองบัว เพื่อใช้บริการสาธารณะในหมู่บ้านและชุมชน

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 นายชิงชัย ก่อประภากิจ "นายกเคี้ยง" อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.)จังหวัดตาก และ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก. ได้มอบหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 10 ลิตร พร้อมเครื่องครัว เครื่องใช้ครัวเรือนให้กลุ่มแม่บ้านบ้านหนองบัว หมู่ 7.บ้านหนองบัว ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยมีนายปรีชา  สอนแวว "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" ผู้ใหญ่บ้านหนองบัวหมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด  เป็นผู้ประสานงานกับ "นายกเคี้ยง" ในการไปจัดซื้อ สั่งซื้อ เพื่อนำเครื่องใช้ครัวเรือน  มาให้กับกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองบัว โดยจะมีการส่ง รับ=มอบ ในโอกาสต่อไป

รายงานข่าวแจ้งว่า สำหรับหม้อหุงข้าวไฟฟ้าขนาด 10 ลิตร  พร้อมเครื่องครัวเครื่องใช้ครัวเรือน นั้นกลุ่มแม่บ้านบ้านหนองบัว จะได้นำไปใช้ประโยชน์และให้บริการสาธารณะในการประกอบอาหาร จัดเลี้ยง  ตามเทศกาลงานประเพณีต่างๆ ทั้งงานบวช งานบุญ งานแต่ง งานมงคล งานประเพณี งานสีดำ ฯลฯ  ในหมู่บ้านและขุมชนคนบ้าน หนองบัว ต่อไป ซึ่งชาวบ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ ฝากขอบคุณนายชิงชัย ก่อประภากิจ "นายกเคี้ยง" อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.)จังหวัดตาก และ อดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เป็นอย่างยิ่ง
////////