Loading...


โคราชจัดงานประเพณีกินเข่าค่ำกลางเดิ่นที่ครบุรี(มีคลิป)


เมื่อวันที่ 8 พ.ย.62 นายวิจิตร กิจวิรัตน์ นายอำเภอครบุรี พร้อมด้วยนายสมชาติ เดชดอน นายกเทศมนตรีตำบลครบุรีใต้ ร่วมกันเปิดงานประเพณี “กินเข่าค่ำกลางเดิ่น ชมปราสาทครบุรี” ที่ บริเวณหน้าปราสาทครบุรี อายุเก่าแก่กว่า 800 ปี ซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในโรงเรียนบ้านครบุรีนครธรรมโฆสิต วิทยาคาร ต.ครบุรีใต้ อ.ครบุรี จ.นครราชสีมา โดยเป็นความร่วมมือของเทศบาลตำบลครบุรีใต้ วัฒนธรรมอำเภอครบุรี ผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกันจัดขึ้น เพื่อเฉลิมฉลองการบูรณะซ่อมแซมปราสาทครบุรีให้กลับมาสมบูรณ์อีกครั้ง ตั้งแต่เมื่อปลายปี 2559 ที่ผ่านมา และเพื่อยึดถือเป็นประเพณีสืบทอดต่อไปในอนาคต

โดยภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียง ประกอบการบอกเล่าประวัติความเป็นมาของปราสาทครบุรี และมีกิจกรรมให้คนจากคุ้มหมู่บ้าน/ชุมชนต่างๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วม

ด้วยการปรุงอาหารหวานคาวมารับประทานอาหารค่ำร่วมกัน หรือที่เรียกว่า “กินเข่าค่ำกลางเดิ่น” พร้อมกับชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมต่างๆไปด้วย ถือเป็นการเปิดโอกาสให้คนในหมู่บ้าน/ชุมชนได้มาพบปะพูดคุยสอบถามสาระทุกข์สุขดิบ และกระชับความสัมพันธ์ในชุมชนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น อันจะก่อให้เกิดสังคมที่เข้มแข็งเพราะคนในสังคมมีความรักและสามัคคีปรองดองกัน

สำหรับปราสาทครบุรี เป็นโบราณสถานสำคัญอีกแห่งของประเทศ สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ซึ่งเป็นกษัตริย์มหาราชองค์สุดท้ายของอาณาจักรเขมร ระหว่างปี พ.ศ.1724 – 1753 อายุรวมกว่า 800 ปี ถือเป็นโรงพยาบาลในสมัยโบราณ หรือที่เรียกว่า อโรคยศาลา ใช้เป็นสถานที่รักษาบำบัดผู้ป่วยที่จะเดินทางไปจาริกแสวงบุญตามเมืองต่างๆในสมัยนั้น

ทั้งนี้ ระหว่างที่มีการบูรณะซ่อมแซมตัวปราสาทครบุรี ได้มีการขุดค้นพบโบราณวัตถุที่สำคัญหลายชิ้น ที่ถูกดินทับถมและไม่เคยปรากฏอยู่ภายในตัวปราสาท ซึ่งในจำนวนนั้น มีพระโพธิสัตว์วัชรปราณีทรงครุฑ สร้างขึ้นพร้อมๆกับตัวปราสาทครบุรี ในช่วงยุคของพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ราวพุทธศตวรรตที่ 18 อายุเก่าแก่กว่า 800 ปีเช่นกัน และทางสำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา ได้นำไปเก็บรักษาไว้ที่สำนักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ