Loading...


โทลล์เวย์ขึ้นราคาผ่านทางช่วงดินแดง-ดอนเมืองอีก10บาท


"โทลล์เวย์" ประกาศขึ้นราคาค่าผ่านทางช่วงดินเเดง - ดอนเมือง ปรับขึ้น 10 บาท ช่วงดอนเมือง - อนุสรณ์สถาน ปรับขึ้น 5 บาท เริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2562 นี้เป็นต้นไป

 

บริษัท ทางยกระดับดอนเมือง จำกัด (มหาชน) ผู้ให้บริการทางยกระดับอุตราภิมุข หรือทางด่วนโทลล์เวย์ ขอเรียนให้ทราบว่า ในวันที่ 22 ธันวาคม 2562 เวลา 00:01 น. อัตราค่าผ่านทางที่คู่สัญญาสัมปทานกำหนดตามบันทึกข้อตกลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาสัมปทานทางหลวง ฉบับที่ 3/2550 ลงวันที่ 12 กันยายน 2550 สำหรับรอบระยะเวลา 5 ปีข้างหน้า ระหว่างวันที่ 22 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2567 ช่วงดินแดง ดอนเมือง จะมีการเปลี่ยนแปลง 10 บาท (ค่าเฉลี่ย 2 บาทต่อปี) และช่วงดอนเมือง อนุสรณ์สถาน จะมีการเปลี่ยนแปลง 5 บาท (ค่าเฉลี่ย 1 บาทต่อปี) จากอัตราค่าผ่านทางในปัจจุบัน โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

 

 

 

ขาเข้า ช่วงดินแดง-ดอนเมือง

 

 

- รถ 4 ล้อ เดิม 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

 

- รถมากกว่า 4 ล้อ เดิม 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท

 

 

ขาเข้า ช่วงดอนเมือง-อนุสรณ์สถาน

 

- รถ 4 ล้อ เดิม 30 บาท ปรับเป็น 35 บาท

 

- รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 40 บาท ปรับเป็น 45 บาท

 

 

 

ขาออก ช่วงอนุสรณ์สถาน – ดินแดง

 

- รถ 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 115 บาท

 

- รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 140 บาท ปรับเป็น 155 บาท

 

 

 

ขาออก ช่วงดอนเมือง – ดินแดง

 

- รถ 4 ล้อ จาก 70 บาท ปรับเป็น 80 บาท

 

- รถมากกว่า 4 ล้อ จาก 100 บาท ปรับเป็น 110 บาท


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ