Loading...


วงการบันเทิงคึกคักกลับมาสร้างสีสันสังคม(ชมคลิป)


ปทุมธานี-วธ. ร่วม สธ. ลงพื้นที่กองถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และละครโทรทัศน์ ACT Studio และ WORK POINT Studio เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่เชื้อโควิด 19

เมื่อวันที่18 พฤษภาคม 2563 นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อม แพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย ลงพื้นที่กองถ่ายทำรายการโทรทัศน์ และละครโทรทัศน์ ณ ACT Studio และ WORK POINT Studio จังหวัดปทุมธานี โดยมี นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี พล.ต.ต.ชยุต มารยาทตร์ ผู้บังคับการการตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี นางสาวฐิต์ณัฐ สมบัติศิริ วัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี นายอาวุธ วิเชียรฉาย นายอำเภอเมืองปทุมธานี พ.ต.อ.เอนก สระทองอยู่ รรท.ผกก. สภ.เมืองปทุมธานี นายถกลเกียรติ วีรวรรณ ประธานกรรมการฝ่ายบริหาร สถานีโทรทัศน์ช่องวัน31และผู้แทนจากบริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ ให้การต้อนรับ

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (รมว.วธ.) กล่าวว่า การลงพื้นที่ของคณะในครั้งเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด รวมทั้งปลอดภัยจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ตามมาตรการผ่อนปรนการดำเนินกิจการด้านภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ให้กับผู้ประกอบการด้านภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และโทรทัศน์

แนวทางการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักและมาตรการเสริมสำหรับพื้นถ่ายทำภาพยนตร์และวีดิทัศน์ โดยเจ้าของ/ผู้ควบคุมกองถ่ายต้องจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19คือ การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ซึ่งเมื่อรวมคณะทำงานหน้าฉากและทุกแผนกแล้วต้องมีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน และต้องไม่มีผู้ชมเข้าร่วมรายการ ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม เป็นต้นไปรวมทั้ง กำหนดให้มีการลงทะเบียนทีมงานในกองถ่ายทุกคนก่อนเข้าและออกจากกองถ่ายทำ มีการแยกการทำงานให้ห่างกันอย่างชัดเจน และลดการพูดคุยหรือสัมผัสใกล้ชิด เว้นการถ่ายทำฉากที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดและเข้าถึงตัว เช่น ฉากต่อสู้ ฉากแสดงความรัก โอบกอด จูบ พูดเสียงดัง ซึ่งอาจใช้มุมกล้องหรือเทคนิคพิเศษแทนไปก่อน

ด้าน ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขได้จัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ ผู้จัดการถ่ายทำ ผู้ปฏิบัติงาน คณะทำงานผลิต ถ่ายทำ รวมถึงฝ่ายอื่น ๆ และนักแสดงได้ถือปฏิบัติภายหลังที่ได้รับการผ่อนปรนระยะที่ 2 โดยขอให้ ผู้ประกอบการ/ผู้จัดการถ่ายทำ ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ดังนี้ 1) คัดกรองทุกคนที่เข้ามาทำงานหรือเข้าร่วมการถ่ายทำฯ ด้วยการวัดอุณหภูมิร่างกาย หากพบว่ามีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ หรือมีอุณหภูมิร่างกายมากกว่าหรือเท่ากับ 37.5 องศาเซลเซียส แนะนำให้ไปพบแพทย์

2) จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ไว้ในบริเวณต่าง ๆ ของกองถ่ายทำ อย่างเพียงพอ เช่น บริเวณหน้าประตู ทางเข้าออก บริเวณที่มีการแต่งตัว แต่งหน้า ทำผม เป็นต้น 3) ควบคุมจำนวนคนไม่ให้แออัด กำหนดจำนวนคนในส่วนงานหน้าฉากร่วมกลุ่มได้ไม่เกิน 10 คน โดยเลือกใช้สถานที่ถ่ายทำที่มีบริเวณกว้างเพียงพอ ในอัตราส่วนอย่างน้อย 1 คนต่อ 10 ตารางเมตร เพื่อแบ่งพื้นที่ตามส่วนงานให้ชัดเจน โดยแต่ละส่วนห่างกันอย่างน้อย 2 เมตร หรือจำกัดจำนวนคนในกองถ่ายทำ ให้มีการลงทะเบียนผู้เข้ามาในกองถ่ายทำ หรือใช้แอพพลิเคชั่นเพื่อบันทึกรายชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์เคลื่อนที่ วันที่และเวลา ของทุกคน เพื่อสามารถติดตามตัวได้ กรณีที่ต้องสอบสวนโรค

จัดให้มีการระบายอากาศที่ดีในสถานที่ถ่ายทำฯ เลี่ยงการถ่ายทำในบริเวณอับอากาศ จัดอาหารและเครื่องดื่ม ภาชนะ อุปกรณ์ สำหรับส่วนบุคคล สถานที่ถ่ายทำ กำกับดูแลให้มีการทำความสะอาดในพื้นผิวที่มีการสัมผัสร่วมกัน เช่น อุปกรณ์ เครื่องใช้ โต๊ะ ที่นั่ง อุปกรณ์การถ่ายทำ รวมถึงจุดที่มีการใช้ร่วมกันในห้องแต่งตัว แต่งหน้า ห้องน้ำ ด้วยน้ำยาทำความสะอาดและอาจฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 70 เปอร์เซ็นต์ และจัดให้มีถังขยะที่มีฝาปิด และเก็บรวบรวมขยะเพื่อส่งไปกำจัดอย่างถูกต้อง

“สำหรับผู้ปฏิบัติงานและนักแสดง ต้องล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อย ๆ และ ทุกครั้งหลังการสัมผัสบริเวณที่มีการสัมผัสร่วมและอุปกรณ์ต่าง ๆ หลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยไม่จำเป็น

สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในกองถ่ายทำ และอาจสวมแผ่นใสครอบหน้า (Face Shield) กรณีที่อาจต้องใกล้ชิดกับผู้อื่น ยกเว้นนักแสดงอาจถอดหน้ากากเฉพาะเวลาถ่ายทำ ส่วนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอุปกรณ์ในการถ่ายทำ ต้องทำความสะอาดอุปกรณ์ทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน และขณะปฏิบัติงานต้องเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตร ที่สำคัญ หมั่นสังเกตอาการตนเองสม่ำเสมอ หากมีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ให้แจ้งกองถ่าย หยุดปฏิบัติงาน และให้พบแพทย์ทันที” รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ