Loading...


“โควิด-19”พ่นพิษ ฉุดส่งออกตลาดหลักวูบ


น.ส.พิมพ์ชนก วอนขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่าการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาหรือโควิด-19ส่งผลให้ให่ตลาดส่งออกสำคัญๆของไทยติดลบ โดยโดยการส่งออกไปยังตลาดหลักติดลบ 21.5% เช่น ตลาดสหรัฐอเมริกา ติดลบ 37% ส่งผลให้ 2 เดือนแรก(ม.ค.-ก.พ.)ของปี 2563 ติดลบ 19.9% ตลาดจีน ติดลบ 2% สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ เม็ดพลาสติก และเคมีภัณฑ์ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปฯ เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ และรถยนต์และส่วนประกอบ 2 เดือนแรกของปี 2563 ขยายตัว 1.4% ตลาดญี่ปุ่น ติดลบ 11.1% สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าฯ โทรศัพท์และอุปกรณ์ฯ เหล็กและผลิตภัณฑ์ และเม็ดพลาสติก ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ เคมีภัณฑ์ 2 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบ 7% ตลาดทวีปออสเตรเลีย (25) ติดลบ 6.2% สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ และเหล็กและผลิตภัณฑ์ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ ปูนซิเมนต์ และเครื่องจักรกลฯ 2 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบ 11.2%

 

ตลาดเอเชียใต้ ติดลบ 0.1% สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ โทรทัศน์และส่วนประกอบ เหล็กและผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และยางพารา ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ เม็ดพลาสติก เคมีภัณฑ์ และเครื่องยนต์สันดาปฯ 2 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบ 2.4 % ตลาดอินเดีย ติดลบ 0.3% สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ โทรทัศน์และส่วนประกอบ ยางพารา ทองแดงฯ และผลิตภัณฑ์พลาสติก 2 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบ 3% ตลาดลาตินอเมริกา ติดลบ 2.8% สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ โทรศัพท์และอุปกรณ์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า 2 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบ 3.4% ตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS ติดลบ 14.2% สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศฯ และเครื่องยนต์สันดาปฯ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาง และอัญมณีและเครื่องประดับ ขณะที่ 2 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบ 7.8% ตลาดทวีปแอฟริกา ติดลบ 18.1% สินค้าสำคัญที่หดตัว ได้แก่ ข้าว รถยนต์และส่วนประกอบ อาหารทะเลแปรรูป และเคมีภัณฑ์ ด้านสินค้าที่ขยายตัวสูง ได้แก่ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 2 เดือนแรกของปี 2563 ติดลบ 16.1%

แต่มีหลายตลาดที่ขยายตัว เช่น สหภาพยุโรป (15) อาเซียน (5) CLMV ตะวันออกกลาง (15) โดยตลาดสหภาพยุโรป (15) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 ที่ 1.7% สินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ เครื่องยนต์สันดาปฯ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ เครื่องปรับอากาศฯ เครื่องนุ่งห่ม และแผงสวิทซ์และแผงควบคุมกระแสไฟฟ้าขณะที่ 2 เดือนแรกของปี 2563 ขยายตัว 1.1%ตลาดอาเซียน (5) ขยายตัว 6.3% เป็นการขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 2 โดยสินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ อัญมณีและเครื่องประดับ อากาศยานและส่วนประกอบ เครื่องยนต์สันดาปฯ น้ำมันสำเร็จรูป และยางพารา เป็นต้น ขณะที่ 2 เดือนแรกของปี 2563 ขยายตัว 5.1%ตลาด CLMV ขยายตัว 5.8% สินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ สินค้าปศุสัตว์อื่น ๆ น้ำตาลทรายเครื่องปรับอากาศน้ำมันสำเร็จรูป และเครื่องจักรกลฯ เป็นต้น ขณะที่ 2 เดือนแรกของปี 2563 ขยายตัว 2.5 % ตลาดตะวันออกกลาง (15) ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 5 16.4% สินค้าสำคัญที่ขยายตัว ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องปรับอากาศฯ ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ และผลิตภัณฑ์ยาง เป็นต้น ขณะที่ 2 เดือนแรกของปี 2563 ขยายตัว9.6 %

 

“ขณะนี้ยังไม่มีการประเมินว่าผลกระทบจากการระบาดของโควิดจะกระทบการส่งออกอย่างไรบ้าง แต่ก็มีแนวโน้มว่าหลายประเทศในเอเชียมีแนวโน้มสถานการณ์ระบาดที่ลดลง แต่กลับไปรุนแรงมากขึ้นในยุโรปและตะวันตก แต่เท่าที่ติดตามดูก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องระบบโลจิสติกส์ และหวังว่าหลังจากสถานการณ์ดีขึ้นจะเป็นโอกาสดีของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกสินค้า เพราะผู้คนทั่วโลกมีความระมัดระวังในการจับจ่ายในช่วงที่ผ่านมา ”น.ส.พิมพ์ชนก กล่าว


Loading...


ประเด็นที่เกี่ยวข้อง : โควิด-19 พ่นพิษ ฉุดส่งออกตลาดหลักวูบ  

Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ