Loading...


นทท.ยุโรปแห่กลับประเทศแน่นสนามสุวรรณภมิ


เมื่อวันที่ 18 มี.ค.63 ที่อาคารผู้โดยสาร ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยนายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ นพ.สุเทพ เพชรมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข แถลงสรุปรายงานการคัดกรองผู้โดยสารตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ประจำวันที่ 17 มี.ค.63 ว่า ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 16,025 คน จากเที่ยวบินระหว่างประเทศ 203 เที่ยวบิน พบผู้โดยสารทั่วไปเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 5 ราย ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลทั้งหมด และเก็บตัวอย่างผู้โดยสารคนไทยจากประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 7 คน ซึ่งไม่มีเอกสารแสดงผลการตรวจโควิด-19 ใน 48 ชั่วโมง 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศทสภ.จึงต้องกักตัวไว้ที่ห้องตรวจคัดกรอง พร้อมกับเก็บตัวอย่างส่งตรวจ อยู่ระหว่างรอผลแล็บ สำหรับกลุ่มผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 261คน จากจำนวนเที่ยวบิน 3 เที่ยวบิน โดยเป็นผู้โดยสารคนไทยจำนวน 164 คน ซึ่งในจำนวนนี้มีผู้โดยสารที่เป็นแรงงานไทยที่เดินทางมาจากประเทศเกาหลีใต้ ที่มีวีซ่าการเดินทางหมดอายุจำนวน 90 คน ซึ่งทั้งหมดไม่พบว่ามีรายใดเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นอกจากนี้ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ทสภ. ได้ดำเนินการคัดกรองผู้โดยสารขาออก จำนวนทั้งสิ้น 27,228 คน ไม่พบผู้โดยสารรายใดเข้าเกณฑ์ต้องสงสัยติดเชื้อไวรัสโควิด-19

สำหรับจำนวนผู้โดยสารที่มาใช้บริการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.2563 มีจำนวนเที่ยวบิน รวม 404 เที่ยวบิน จำนวนเที่ยวบินลดลงร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับ วันที่ 17 มี.ค.2562 ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบินรวม 1,082 เที่ยวบิน แบ่งเป็นเที่ยวบินขาออก จำนวน 545 เที่ยวบิน เที่ยวบินขาเข้า จำนวน 537 เที่ยวบิน และในส่วนของจำนวนผู้โดยสารเมื่อมีการเปรียบเทียบจากปีที่ผ่านมา มีจำนวนผู้โดยสารทั้งสิ้น 206,043 คน แบ่งเป็น ผู้โดยสารขาออก จำนวน 106,164 คน และผู้โดยสารขาเข้า จำนวน 99,879 คน ซึ่งมีจำนวนลดลงร้อยละ 69.4

ด้านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ วันนี้ (18 มี.ค.) เป็นวันแรกที่มีการยกระดับการคัดกรองผู้โดยสาร และพนักงาน และบุคคลที่จะผ่านเข้ามามาภายในอาคารผู้โดยสารจุด โดยผู้โดยสาร ผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ และผู้ปฏิบัติงาน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิทุกคนต้องได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้าภายในอาคารผู้โดยสาร ก็เป็นไปอย่างเรียบร้อย 

นายกิตติพงศ์กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า การยกระดับความปลอดภัยดังกล่าว เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาขน นักท่องเที่ยว ผู้มาใช้บริการที่สนามบินได้รู้สึกปลอดภัย รวมทั้งเพื่อเป็นกานลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดแก่เจ้าหน้าที่ และพนักงานของทุกหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบินแห่งนี้ 

ตลอดทั้งวัน ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิตั้งแต่ช่วงเช้า มีนักท่องเที่ยวชาวยุโรปหลายประเทศทยอยเดินทางมาซื้อตั๋วเครื่องบิน และเดินทางกลับประเทศของตน หลังจากหลายประเทศในยุโรป อาทิ ฝรั่งเศส เยอรมนี สวีเดน ยูเครน รัสเซีย ประกาศปิดประเทศเรื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างหนักในยุโรป ทำให้บริเวณโถงผู้โดยสารขาออกแน่นขนัด อย่างไรก็ตาม ก็มีผู้โดยสารที่เป็นบุคคลสัญชาติยูเครน และสัญชาติเบลารุส จำนวนหนึ่งไม่สามารถเช็กอิน ขึ้นเครื่องบินสายการบินรอสซิยา แอร์ไลน์ ของรัสเซีย กลับประเทศ เนื่องจากรัฐบาลรัสเซียอนุญาตให้เฉพาะพลเมืองรัสเซียเดินเข้าประเทศได้เท่านั้น

ด้าน พ.ต.อ.เพลิน กลิ่นพยอม ผกก.สส.ปป.บก.ตม.2 ในฐานะผู้แทน บก.ตม. 2 ที่ศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กล่าวว่า ได้รายงานสถานการณ์ให้ สตม.รับทราบแล้ว กำลังรอคำสั่งจาก ผบช.สตม.ว่าจะให้ดำเนินการอย่างต่อไป


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ