Loading...


ครม.เทงบ 1.4 หมื่นล้านเสริมเศรษฐกิจฐานรากโตยั่งยืน


เมื่อวันที่ 8 ม.ค. 63  นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยนายนที ขลิบทอง ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (สทบ.) ร่วมกันแถลงข่าวโครงการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน

 นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และโครงการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจที่คณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมานั้น ซึ่งโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน จะเป็นการส่งเงินไปที่กองทุนหมู่บ้านจำนวน 79,598 กองทุน กองทุนละ 200,000 บาท เพื่อนำไปสร้างงาน พัฒนาพื้นที่ และนำไปใช้ในโครงการต่างๆ ในชุมชน โดยจะเริ่มส่งเงินลงไปในพื้นที่เดือนม.ค. ซึ่งใช้วงเงินประมาณ 14,000 ล้านบาท เพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีปัญหาอยู่ในขณะนี้

นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า สำหรับโครงการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจ ได้มีการออกกฎเกณฑ์ที่จะนำไปสู่การพักชำระหนี้ของสมาชิกกองทุนฯ ซึ่งในขั้นต่อไปสมาชิกจะต้องไปหารือกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ ของตนเองในเรื่องการพักหนี้ ซึ่งสมาชิกกองทุนฯ ที่จะพักชำระหนี้ได้จะต้องมีประวัติการชำระหนี้ที่ดี และมีความประสงค์จะพักเงินต้นกับกองทุนฯ ในส่วนผู้ที่ผิดนัดชำระหนี้ เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดโดยสุจริตเราก็ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกองทุนฯ พิจารณาในแต่ละคน

 ขณะที่นายนที กล่าวว่า โครงการพักชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองตามความสมัครใจที่มติครม.คือให้มีโครงการพักชำระหนี้ ซึ่งจะต้องเป็นไปมติคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ รวมถึงได้มีการแจ้งประธานเครือข่ายจังหวัดทุกจังหวัด เพื่อจัดประชุมกระดับอำเภอ ระดับตำบล ซึ่งมีผลไปตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 62 ที่ผ่านมา

นายนที กล่าวว่า สมาชิกกองทุนฯ สามารถไปยื่นความแสดงจำนง เพื่อขอพักชำระหนี้ได้แล้วตามประกาศที่ออกไป รวมถึงหากกองทุนฯ ที่ร่วมโครงการพักชำระหนี้ จะทำโครงการบ่มเพาะช่วยเหลือสมาชิก ทั้งการสร้างรายได้ สร้างอาชีพ ที่มีปัญหาให้มีรายได้กลับคืนมา จะได้พ้นภาระจากการเป็นหนี้อย่างแท้จริง ก็ให้กองทุนฯ มาหารือกับสำนักงานกองทุนฯ เพื่อวางแผนการจัดโครงการอบรมต่าง ๆเพื่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน โดยให้ทุกกองทุนฯ รวบรวมโครงการที่จะช่วยเหลือสมาชิกกองทุนฯ กลับมาที่สำนักงานกองทุนฯ ได้มาตั้งแต่บัดนี้ ซึ่งทางสำนักงานกองทุนฯ จะรวบรวมโครงการต่างๆ เพื่อประสานดำเนินการโครงการลงไปในพื้นที่

นอกจากนี้หากสมาชิกกองทุนฯ เกิดความไม่เข้าใจ สามารถโทรศัพท์สอบถามได้ที่คอลเซ็นเตอร์ หรือติดต่อสำนักงานกองทุนฯ ในจังหวัด สำนักงานกองทุนฯ ในภูมิภาค และสำนักงานกองทุนฯ ส่วนกลาง เพื่อแจ้งความจำนงได้อีกทางหนึ่ง


Loading...Loading...

เรื่องน่าสนใจ


Loading...

เรื่องที่คุณอาจสนใจ