พิพิธภัณฑ์ทหารเรือแหล่งรวบรวมอาวุธและวัตถุสำคัญจำนวนมาก (ชมคลิป)

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือแหล่งรวบรวมอาวุธและวัตถุสำคัญจำนวนมาก (ชมคลิป)

ad1

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแบบพิเศษ ทำหน้าที่ รวบรวม อนุรักษ์ วัตถุพิพิธภัณฑ์อันทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์ โบราณสถาน และโบราณคดีที่เกี่ยวกับกิจการทหารเรือ 


          
ภายในพิพิธภัณฑ์ เป็นที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ เกี่ยวกับ วัตถุพิพิธภัณฑ์สมัยโบราณของกองทัพเรือไทย ยุทธนาวีการรบครั้งสำคัญ ๆ ตลอดจนอาวุธยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ที่เคยใช้ในการรบเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ยังมีเรือจำลองสมัยต่าง ๆ เช่น เรือที่ใช้ในพระราชพิธีกระบวนเรือพยุหยาตราชลมารค ในสมัยรัชกาลที่ 5 เรือหลวงพระร่วง เรือเหรา และเรือหลวงมัจฉาณุ การจัดแสดงวัตถุพิพิธภัณฑ์ทหารเรือ แบ่งเป็น การจัดแสดงกลางแจ้ง อาคาร 1 และอาคาร 2 ดังนี้ การจัดแสดงกลางแจ้ง จัดแสดง อาวุธยุทโธปกรณ์ ขนาดใหญ่ จัดตั้งบนพื้นที่กลางแจ้งบริเวณสนามหญ้าด้านหน้าของตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ เช่น เเรือดำน้ำ เรือ PBR เครื่องบิน HU-16B ปืนใหญ่โบราณ รถสะเทินน้ำสะเทินบก (LVT MK4) ปืนล้อสนาม รถหุ้มเกราะ V-15 ขนาด 76/40 มม. ปืนเรือ ขนาด 75/51 มม.

การจัดแสดงอาคาร 1 เป็นอาคาร 2 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2515 มีพื้นที่จัดแสดงดังนี้ อาคาร 1 ชั้น 1 จัดแสดงห้องเทิดพระเกียรติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ห้องเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ห้องสรรพาวุธ อาคาร 1 ชั้น 2 จัดแสดงห้องเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ห้องเทิดพระเกียรติ จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ห้องเครื่องลายคราม ห้องเครื่องแบบทหารเรือ ห้องธงราชนาวีและธงที่ใช้ในกองทัพเรือ ห้องอดีตผู้บัญชาการทหารเรือ

การจัดแสดงอาคาร 2 เป็นอาคาร 3 ชั้น สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2530 มีพื้นที่จัดแสดงดังนี้ อาคาร 2 ชั้น 1 จัดแสดงประภาคารแห่งแรกของประเทศไทย ตอร์ปิโด ปืนเที่ยง ทุ่นระเบิด เรือโบราณ อาคาร 2 ชั้น 2 จัดแสดงเรือพระราชพิธี การจัดกระบวนเรือพระราชพิธี เรือสำคัญ (เรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช เรือพระที่นั่งอเนกชาติภุชงค์ เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณ) เรือรบสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น ครุฑหัวเรือ เครื่องมือเดินเรือและอุปกรณ์ใช้งานของชาวเรือ การจัดแสดงจำลองห้องรับประทานอาหาร

และ ห้องนอนบนเรือพระที่นั่งมหาจักรี อาคาร 2 ชั้น 3 (นิทรรศการพิเศษ) จัดแสดงเหตุการณ์การสู้รบและการทำสงครามของทหารเรือที่สำคัญในช่วงเวลาต่าง ๆ เช่น ยุทธนาวีที่เกาะช้าง การรบที่ปากแม่น้ำเจ้าพระยา ร.ศ.112 สงครามมหาเอเชียบูรพา สงครามเกาหลี ยุทธการบ้านชำราก จังหวัดตราด วีรกรรมที่ดอนน้อย จังหวัดหนองคาย วัตถุจัดแสดงที่มีความสำคัญ / สิ่งที่น่าสนใจบางส่วนของเรือหลวงมัจฉานุ ซึ่งเป็นเรือดำน้ำรุ่นแรกของกองทัพเรือไทย

พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 99 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทรศัพท์ : 02-394-1997 และ 02-475-3808 เปิดทุกวัน ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.30 น. ไม่เสียค่าเข้าชม หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า หรือเดินทางด้วยรถไฟฟ้าก็ได้รับความสะดวกเช่นกัน