กลุ่มบริษัทเครือไทยยาซากิ จัดงานวันครบรอบ “ไทยยาซากิ 60 ปีแ ห่งความมุ่งมั่น เคียงข้างไปกับชุมชน และสังคม”

กลุ่มบริษัทเครือไทยยาซากิ จัดงานวันครบรอบ “ไทยยาซากิ 60 ปีแ ห่งความมุ่งมั่น เคียงข้างไปกับชุมชน และสังคม”ad1

กลุ่มบริษัทเครือไทยยาซากิ จัดงานวันครบรอบ “ไทยยาซากิ 60 ปี แห่งความมุ่งมั่น เคียงข้างไปกับชุมชน และสังคม” เชิญครอบครัวพนักงาน พนักงานที่เกษียณอายุ และผู้นำชุมชนรอบบริษัทฯ เข้าร่วมชมประวัติ นิทรรศการโรงงาน ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทจะก้าวเดินไปพร้อมกับโลก และเราจะเป็นในสิ่งที่สังคมต้องการ "

ที่บริษัทไทยแอโรว์ จำกัด ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ  Mr. KONDO กรรมการผู้อำนวยการบริษัทไทยแอโรว์ จำกัด พร้อมด้วยนายรังสรรค์ หมัดโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการโรงงานบริษัทไทยแอโรว์ จำกัด และกลุ่มบริษัทเครือไทยยาซากิ จัดกิจกรรมงานวันครบรอบ “ไทยยาซากิ 60 ปี แห่งความมุ่งมั่น เคียงข้างไปกับชุมชน และสังคม”  โดยภายในงานได้รับเกียรติจากนายพัฒนชาต ชุมทอง สวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน จ.สมุทรปราการ นายวัฒนา เจริญจิตร นายอำเภอบางพลี นายชนินทร์ รื่นเริง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ตลอดจนผู้นำชุมชน และประชาชนโดยรอบบริษัทไทยแอโรว์ จำกัด มาเข้าร่วมภายในงาน พร้อมทั้งกล่าวแสดงความยินดี ในโอกาสครบรอบวันก่อตั้งกลุ่มเครือไทยยาซากิ 60 ปี ในครั้งนี้

ทั้งนี้นายรังสรรค์ หมัดโรจน์ ผู้ช่วยกรรมการและผู้จัดการโรงงานบริษัทไทยแอโรว์ จำกัด เปิดเผยว่า การจัดงานครบรอบ 60 ปี ในครั้งนี้ เป็นการจัดขึ้นเพื่อแสดงความขอบคุณทุกภาคส่วนอย่างจริงใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับชุมชนต่างๆที่อยู่รอบบริษัท ซึ่งเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจการในประเทศไทย จนประสบผลสำเร็จ  ซึ่งกว่าที่ ไทยยาซากิ ของเราจะเป็นบริษัทที่มีความมั่นคง ดำเนินธุรกิจมาจนถึง 60 ปี ได้นั้น ต้องฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆ อย่างมากมาย แต่เราก็สามารถที่จะฝ่าฟัน และผ่านพันวิกฤตต่าง ๆ มาได้ทุกครั้ง ก็เพราะความมุ่งมั่น ความตั้งใจ และความพยายามที่ไม่ย่อท้อของพนักงานไทยยาซากิทุกคน

ภายใต้วิสัยทัศน์ “บริษัทจะก้าวเดินไปพร้อมกับโลก และเราจะเป็นในสิ่งที่สังคมต้องการ "  งานในครั้งนี้จัดขึ้นโดยใช้ชื่องาน ไทยยาซากิ 60 ปี แห่งความมุ่งมั่น เคียงข้างไปกับชุมชน และสังคม ซึ่งบริษัทได้รับเกียรติจากแขกผู้มีเกียรติ จากทุกภาคส่วน ให้เกียรติมาร่วมแสดงความยินดีเป็นจำนวนมาก โดยทางบริษัทได้มีการจัดบอร์ดนิทรรศการ ประวัติเส้นทางความเป็นมาของไทยยาซากิ และตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัท ที่ได้รับการไว้วางใจจากลูกค้าทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศ แสดงเป็นนิทรรศการให้แก่ผู้มาร่วมงานได้รับชม และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า THAI YAZAKI ของเรา จะได้รับความสนับสนุน จากทุก ๆ ท่าน เพื่อเป็นแรงกำลังพัฒนาบริษัทต่อไปในอนาคต