"ภูมิสรรค์"ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ประชุมภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือฯ

"ภูมิสรรค์"ที่ปรึกษา รมช.ศึกษาธิการ ประชุมภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือฯad1

"ภูมิสรรค์"ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบาย รมช.ศึกษาธิการ ประชุมภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือฯ

นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษาและประธานคณะทำงานยุทธศาสตร์และนโยบายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) และประธานที่ปรึกษา สโมสรลูกเสือราชวิถี ที่ปรึกษาสมาคมสโมสรลูกเสือไทย ประธานที่ปรึกษาภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นประธานในการประชุมภาคีเครือข่ายรวมถึงให้ความอนุเคราะห์สถานที่จัดประชุม  ที่ห้องประชุมราชวัลลภ ชั้น 2. กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร

 โดยมีนายสิริพงศ์ ลวสุต นายกสโมสรลูกเสือราชาธิวาส ประธานภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นประธานร่วม และ นายอัฑฒ์  มาฆลักษณ์ ( สุทัศน์ ) นายกสโมสรลูกเสือราชวิถี รองประธานภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นผู้ร่วมจัดงานการประชุมในหัวข้อ "การประชุมหารือเพื่อรับฟังข้อมูลการขับเคลื่อนภารกิจลูกเสือ ระดับภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล" ภาคีเครือข่ายสมาคมสโมสรลูกเสือภาคกรุงเทพฯและปริมณฑล ในการประชุมครั้งนี้ได้มี สมาคมสโมสรลูกเสือในภาคกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เข้าร่วมประชุม 20 กว่าสมาคมสโมสร