ชีวิตคือการเดินทาง ทุกย่างก้าวเพื่อประชาชน

ชีวิตคือการเดินทาง ทุกย่างก้าวเพื่อประชาชน
ad1


ad1

ad1

ad1

ปณิธานอันแน่วแน่ของคนชื่อ

อานนท์ แสนน่าน

ชีวิตคือการเดินทาง
ทุกย่างก้าวเพื่อประชาชน

ชีวิตคือการเดินทาง หน้าที่ของเราคือ "ตัวแทนประชาชน" ทำตามความคิดและความเป็นตัวเรา สิ่งที่สำคัญไม่ได้อยู่ที่ว่า เราเดินทางไปมากน้อยแค่ไหนและถึงจุดหมายหรือไม่เพราะในช่วงเวลาหนึ่งที่เราคิดว่านั่นคือจุดหมายแล้วเราไปถึง เป็นธรรมดาที่เราต้องหาจุดหมายใหม่เพื่อเดินต่อไปเพราะชีวิตคือการเดินทาง ประเด็นสำคัญคือ เราจะเดินทางอย่างไรให้ชีวิตเรามีความสุขให้มากที่สุดในการเดินต่างหาก

อย่าทำลายคุณค่าของตัวเองด้วยการเอาตัวเราไปเปรียบกับผู้อื่น  เพียงเพราะว่า เราแตกต่างจากผู้อื่นและแต่ละคนก็มีดีกันคนละอย่าง 

อย่าตั้งเป้าหมายเพียงเพราะคนอื่นมองว่ามันสำคัญในสายตาเขา มีแต่เราที่รู้ว่าอะไรดีที่สุด 

ชีวิตไม่ใช่การแข่งขัน แต่เป็นการเดินทางที่เราต้องซาบซึ้ง ในแต่ละก้าวที่ย่างไป

อานนท์ แสนน่าน
ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
(พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา)
11 กรกฎาคม 2565

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน