โพธิ์ศรีสุวรรณ ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม..!เคลื่อนที่ไป

โพธิ์ศรีสุวรรณ ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม..!เคลื่อนที่ไป
ad1


ad1

ad1

ad1

ศรีสะเกษ-อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ..ยิ้ม..!เคลื่อนที่ไป..

นายสุวรรณ เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ พร้อมด้วยนางขวัญตา คิดดี ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง หัวหน้าส่วนราชการ พ.ต.อ.เสรี  คงยืนยง ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรโพธิ์ศรีสุวรรณ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว สาธารณสุขอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ พัฒนาการอำเภอ เกษตรอำเภอ ผจก.ธกส.สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ ผู้แทนผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ปลัดอำเภอ ข้าราชการ  ลูกจ้าง สมาชิก อส. พนักงานเจ้าหน้าที่

สุวรรณ  เนตรเนติกุล  นายอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ

ลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสียว กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่ แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ออกหน่วยบริการโครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือน มิถุนายน 2565 ณ โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ หมู่ที่ 9 ตำบลเสียว อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ และนำส่วนราชการต่างๆ ออกให้บริการประชาชน รับฟังปัญหาความเดือดร้อน ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ ดังนี้

1.กล่าวคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี เพื่อเป็นพลเมืองที่ดีและเป็นพลังของแผ่นดิน
2. สาทิตการทำน้ำยาล้างจาน ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
3. ให้บริการตัดผมชายโดย สมาชิกกองร้อยอาสารักษาดินแดนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ ที่ 23 
4. ให้บริการลงทะเบียนเด็กแรกเกิดและลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ และให้บริการอาหารว่าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเสียว

5. แจกเมล็ดพันธ์ผักและหัวเชื้อไตรโคเดอร์มาโดยสำนักงานเกษตรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
6. การให้บริการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
7. การให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณและโรงพยาบาลอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
8. การประชาสัมพันธ์แจกคู่มือประชาชนและปรึกษาปัญหาข้อกฎหมาย ของสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
9. แจกยาถ่ายพยาธิและวิตามินโคกระบือ และให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง โดยปศุสัตว์อำเภอ
10. การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ สินเชื่อและเปิดบัญชีเงินฝาก   โดย ธนาคาร ธกส. สาขาโพธิ์ศรีสุวรรณ

ทั้งนี้ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน