เกษตรกรโนนสูงพลิกผืนนาปลูกไร่องุ่นสร้างรายได้สู้วิกฤติภัยแล้ง

เกษตรกรโนนสูงพลิกผืนนาปลูกไร่องุ่นสร้างรายได้สู้วิกฤติภัยแล้ง
ad1


ad1

ad1

ad1

พงษ์ศักดิ์ เงื่อนกลาง อายุ 60 ปีเกษตรกรชาวบ้านหนองอ้อ หมู่ 3 ตำบลเมืองปราสาท อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา  ทดลองปลูกไร่องุ่นม่หลังยึดอาชีพทำนามาชั่วชีวิตไม่ประสบความสำเร็จมีแต่ขาดทุน แถมยังทำสภาพดินเสื่อม จากการทำเกษตรแบบใช้สารเคมี จนทำให้ดินเกิดการเสื่อมสภาพลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งเจอปัญหาภัยแล้ง และน้ำท่วม ทำให้ทำนาแล้วมีแต่ขาดทุน

จึงทดลองปลูกสายพันธุ์แบล็คโอปอลและไวท์มะละกาในเนื้อที่เกือบ 1 ไร่สวนองุ่นของตนเป็นส่วนแรกของอำเภอโนนสูงและเป็นสวนแบบเปิด ส่วนที่อื่นจะปลูกแบบในโรงปลูกแบบปิดจากการทดลองปลูกองุ่น ซึ่งเริ่มลองผิดลองถูกมาตั้งแต่แรกเริ่ม โดยซื้อต้นพันธุ์องุ่นมาปลูกเอง ศึกษาการปลูกในอินเตอร์เน็ตและก็เริ่มมีการขยายพันธุ์เองด้วยการติดตาองุ่น นำสายพันธุ์จากแปลงเก่าที่ปลูกไว้

หลังจากมีการตัดแต่งกิ่ง นำมาต่อขยายกับต้นตอองุ่นป่า โดยองุ่นปีนี้ได้ผลผลิตดี การปลูกและดูแลองุ่นนั้นคุณประกอบได้ใช้น้ำหมัก ฮอร์โมนไข่ ในการฉีดพ่นต้นองุ่นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ออกผลดก โดยบอกว่าการใช้น้ำหมักฮอร์โมนไข่นั้น ได้คุณภาพดีกว่าการใช้สารเคมีในการฉีดกระตุ้นให้องุ่นออกผลดก โดยรอบนี้องุ่นออกผลเป็นรอบที่3แล้ว ซึ่งในแต่ละปีนั้นสามารถเก็บได้อยู่3รอบราคาขายอยู่กิโลกรัมละ100-200บาท ซึ่งในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ ผลผลิตก็พร้อมที่จะได้เก็บเพื่อนำไปขายแล้ว ซึ่งตนก็มีแผนที่จะให้ผู้สนใจนั้นได้เข้ามาชมสวน และก็เลือกตัดองุ่นชิมกันแบบสดๆ ในสวน ได้เองอีกด้วย