อยุธยาจัดงานวันช้างไทย เลี้ยงโต๊ะจีนช้างกระตุ้นการท่องเที่ยว

อยุธยาจัดงานวันช้างไทย เลี้ยงโต๊ะจีนช้างกระตุ้นการท่องเที่ยว

ad1

#โต๊ะจีนช้าง  #วันช้างไทย  ..อยุธยาจัดงานวันช้างไทย เลี้ยงโต๊ะจีนช้างกระตุ้นการท่องเที่ยว….วังช้างอยุธยาและเพนียด  จัดกิจกรรอย่างยิ่งใหญ่ในวันช้างไทย   ซึ่งวันที่ 13 มีนาคมของทุกปี  ถือเป็นวันช้างไทย

 

โดยมีกิจกรรมมากมาย  เพื่อณรงค์ให้ทุกคนรักช้าง  และตระหนึกถึงความสำคัญของช้าง  ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติไทย และปัจจุบันยังมีความสำคัญด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว  

#ทันอยุธยา รายงาน