ตลท.ปลดเครื่องหมาย SP หยุดการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE-ปปง.แจ้งอายัดทรัพย์ 34 รายการ 90 วัน

ตลท.ปลดเครื่องหมาย SP หยุดการซื้อขายหุ้น MORE

ตลท.ปลดเครื่องหมาย SP หยุดการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE-ปปง.แจ้งอายัดทรัพย์ 34 รายการ 90 วันad1

21 พ.ย. 2565 นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เผยเช้าวันนี้ ตลท.ได้ปลดเครื่องหมาย SP หรือหยุดการซื้อขายหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE  หลังได้ตรวจสอบข้อมูลครบถ้วนแล้ว และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แล้ว ยืนยันได้ประเมินในภาพรวมแล้วว่าการเปิดให้ซื้อขายหุ้น MORE ตามปกติจะไม่มีผลกระทบต่อระบบ  รวมทั้งโบรกเกอร์ทุกรายสามารถรองรับสถานการณ์ได้แม้ว่ามูลค่าหลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันอาจต่ำลงไปมาก

ขณะที่ ปปง.ได้แจ้งไปยังโบรกเกอร์ เพื่ออายัดทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายหุ้น MORE ผิดปกติจำนวน 34 รายการ พร้อมดอกผล  เป็นเวลา 90 วัน