ชาวเมืองปทุมฯปลื้มได้รับสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ชาวเมืองปทุมฯปลื้มได้รับสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบอุทกภัย

ปทุมธานี-สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบอุทกภัย อำเภอเมืองปทุมธานี 

ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยในความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนจังหวัดปทุมธานี  ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น โปรดให้ นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ เป็นผู้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ผู้ประสบอุทกภัย ซึ่งประกอบด้วยเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ 200 ชุด 

มอบให้แก่ นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้รับมอบสิ่งของพระราชทานเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จ พระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อนำไปส่งต่อให้กับผู้ประสบอุทุกภัยในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี  โดยมี พล.ต.ต.ชุมพล ชาญชนะโยธิน ผบก.ภ.จว.ปทุมธานี นายพิษณุ ประภาธนานันท์ นายอำเภอเมืองปทุมธานี นางสาวธนียา นัยพินิจ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดปทุมธานี นายณรงค์เวทย์ ลาภวิไล นายกเทศมนตรีตำบลบางขะแยง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่จิตอาสาพระราชทาน 904 และประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ ร่วมในพิธีดังกล่าว ณ วัดชินวราราม ตำบลบางขะแยง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี ได้กล่าวรายงานสรุปสถานการณ์อุทกภัยของ อำเภอเมืองปทุมธานี  ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าท่วมขังในพื้นที่ ตำบลบางปรอก จำนวน 600 ครัวเรือน ตำบลบางหลวง 85 ครัวเรือน ตำบลบางเดื่อ 100 ครัวเรือน ตำบลบางคูวัด 170 ครัวเรือน ตำบลบางขะแยง 200 ครัวเรือน . ตำบลบ้านกระแชง 120 ครัวเรือน ตำบลบ้านกลาง 320 ครัวเรือน ตำบลบางกะดี 360 ครัวเรือน ตำบลบ้านใหม่ 350 ครัวเรือน ตำบลบ้านฉาง 100 ครัวเรือน รวม 10 ตำบล  29 ชุมชน 25 หมู่บ้าน  2,405 ครัวเรือน ซึ่งทางจังหวัด อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  และภาคเอกชน ได้เข้าไปดำเนินการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว

นายบัญชา เตชะสกุล รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษ ผู้แทนพระองค์ กล่าวว่า ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทรงห่วงใยถึงความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัย จึงโปรดให้กระผม และคณะ เชิญสิ่งของพระราชทาน จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วย เครื่องอุปโภค และบริโภคที่จำเป็น ทรงห่วงใยในสถานการณ์อุทกภัย และทรงมุ่งหวังให้ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้  ได้มีขวัญและกำลังใจ ให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปได้อย่างเข้มแข็งต่อไป

ทั้งนี้ ทรงโปรดให้หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ร่วมกับ รพ.สต.บางขะแยง ออกปฏิบัติงานให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป พร้อมให้คำแนะนำด้านสุขภาพ และมอบยาสามัญประจำบ้านพระราชทาน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ให้แก่ประชาชนที่ผู้ประสบอุทกภัย