‘เท่ห์’นำทัพศิลปินจิตอาสาเตะฟุตบอลจัดหาอุปกรณ์กีฬามอบ ร.ร.มูลมังหลวงปู่ชอบ

‘เท่ห์’นำทัพศิลปินจิตอาสาเตะฟุตบอลจัดหาอุปกรณ์กีฬามอบ ร.ร.มูลมังหลวงปู่ชอบ

ad1

ad1

เป็นกลุ่มศิลปินจิตอาสาที่สร้างประโยชน์แก่สังคมตลอดเสมอมา สำหรับนักร้องยุค 90 เท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์ หลังตั้งทีมฟุตบอล “ศิลปินจิตอาสา” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการจัดหาทุนทรัพย์ไปบำบัดทุกข์ประชาชนเมื่อยามประสบวิกฤตเภทภัยทั้งจากธรรมชาติ หรือน้ำมือมนุษย์ รวมถึงการจัดหาทุนการศึกษา, อุปกรณ์การกีฬนำไปมอบแก่เด็กในถิ่นทุรกันดาร

ล่าสุด กลุ่ม “ศิลปินจิตอาสา” นำโดย เท่ห์-อุเทน พรหมมินทร์, บิ๊ก-ณทรรศชัย  จรัสมาส แบงค์-กฤษฎี พวงประยงค์  ได้ร่วมกันมาเตะฟุตบอลการกุศลกับทีมฟุตบอลเจ้าภาพทอดผ้าป่าการศึกษา ณ สนามฟุตบอลธูปะเตมีย์ ดอนเมือง กรุงเทพฯ 

สำหรับเงินระดมทุนจะนำไปเพื่อจัดหาอุปกรณ์กันหนาว อุปกรณ์กีฬารวมทั้งสื่อการเรียนการสอนมอบให้โรงเรียนมูลมังหลวงปู่ชอบ ฐานสโม ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย และจัดหางบประมาณในการจัดจ้างครูให้นักเรียนบนดอย ในโครงการเด็กดอยคอยครู โรงเรียนบ้านสันป่าเกี๊ยะตำบลแม่นะ อำเภอแม่นะ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีกำหนดการเดินทางในวันเสาร์ที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ทั้งนี้ผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพ หรือบริจาคได้ที่ บัญชีธนาศารออมสิน เลขบัญชี 050991217543 น.ส.สิริลักษณ์ เหลืองสุวรรณ ในนามคณะจัดงานขอขอบคุณ คุณดารา วงษ์ชารี ผู้จัดการธนาคารออมสิน สาขาเลย ประธานอุปถัมภ์, คุณสิริลักษณ์ เหลืองสุวรรณ ผู้ข่วยผู้จัดการธนาคารออมสิน สายาเลย ประธานดำเนินงาน 

ขออำนาจคุณพระศรีวัตนตรัย อีกทั้งผลบุญที่ทำในครั้งนี้เป็นผลน้ำพาท่านและครอบครัวจงประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานทุกสิ่งทุกประการหร้อมเจริญด้วย จตุรพิพรชัย คือ อายุ วรรณะ สุยะ พละ ปฏิกาณธนสารสมบัติตลอดยั่วกาลนาน