"วิษณุ" ชี้ช่องปมสงสัย 8 ปี ตำแหน่งนายกฯ ให้เข้าชื่อกันยื่นต่อ กกต. เพราะ ม.170 ให้อำนาจกกต. เรื่องนี้

"วิษณุ" ชี้หากสงสัยปม 8 ปี ตำแหน่งนายกฯ ให้เข้าชื่อกันยื่นต่อ กกต.

"วิษณุ" ชี้ช่องปมสงสัย 8 ปี ตำแหน่งนายกฯ ให้เข้าชื่อกันยื่นต่อ  กกต. เพราะ ม.170 ให้อำนาจกกต. เรื่องนี้
ad1


ad1

ad1

ad1

04 ส.ค. 2565  นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ระบุ หาก ส.ส., ส.ว. และประชาชน ต้องการยื่นเรื่องวาระการดำรงตำแหน่ง 8 ปี ของนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ต้องยื่นผ่านคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.)  เพราะในรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคท้ายเขียนไว้ว่าให้ กกต.มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเรื่องนี้ ทั้งนี้ในรัฐธรรมนูญมาตรา 170 ได้เขียนเอาไว้ ว่าให้นำเอามาตรา 82 มาใช้โดยอนุโลม ซึ่งมาตรา 82 เป็นเรื่องที่ ส.ส.สงสัยว่า ส.ส.ด้วยกันขาดความเป็น ส.ส.หรือไม่ หรือ ส.ว.สงสัยความเป็น ส.ว.ของเพื่อนด้วยกัน ส่วนเรื่องของนายกฯนั้นได้เขียนไว้ในมาตรา 170 ให้อนุโลมเอามาตรา 82 มาใช้ได้ดังนั้นให้เข้าชื่อกัน ส่งให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร และไปที่ กกต.ดีที่สุด แม้ว่าจะสามารถยื่นตรงไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ แต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับจำนวนการเข้าชื่อ