GISTDA แจ้งเตือนชิ้นส่วนจรวดLongmarch-5B จะตกสู่พื้นโลกในวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. นี้ คาดกระทบไทย 1.2% รวม 23 จว.

เตือนชิ้นส่วนจรวดLongmarch-5B จะตกสู่พื้นโลก 31 ก.ค. นี้

GISTDA แจ้งเตือนชิ้นส่วนจรวดLongmarch-5B  จะตกสู่พื้นโลกในวันอาทิตย์ที่ 31 ก.ค. นี้  คาดกระทบไทย 1.2% รวม 23 จว.
ad1


ad1

ad1

ad1

30 พ.ค. 2565  สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA ได้แจ้งเตือนชิ้นส่วนจรวดLongmarch-5B (ลองมาร์ช 5บี) จะตกสู่พื้นโลกในวันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม นี้ และอาจกระทบไทย 1.2% ล่าสุดศูนย์วิจัยเทคโนโลยีอวกาศ หรือ Space Technology Research Center ของ GISTDA เปิดเผยข้อมูลพื้นที่บางส่วนของประเทศไทยที่วัตถุอวกาศชิ้นนี้จะโคจรพาดผ่านในวันนี้( 30 กรกฎาคม 2565 )จำนวน 2 รอบ ดังนี้

รอบแรกผ่านไปแล้วเมื่อช่วงตี 2 ที่ผ่านมา ซึ่งโคจรจากฝั่งตะวันตกขึ้นไปยังตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของไทย ในบริเวณจังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดนครราชสีมาจังหวัดชัยภูมิ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุดรธานี จังหวัดสกลนคร และ จังหวัดนครพนม

รอบที่ 2 จะโคจรในช่วงเวลา 11:22:32 น.- 11:24:32 น. จากทิศเหนือลงไปยังตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ผ่านจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน จังหวัดลำปาง จังหวัดสุโขทัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์ รวมทั้งหมด 23 จังหวัด

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนอย่าได้ตื่นตระหนก เนื่องจากวัตถุอวกาศลองมาร์ช 5บี มีโอกาสตกในไทยเพียง 1.2% ซึ่งGISTDA จะติดตามสถานการณ์ตลอดเวลา และสามารถแจ้งเตือนก่อนตกล่วงหน้าได้ 1 วัน