ททท.เตรียมจัดงานมหกรรม เกาะเกร็ด แกลลอรี่ที่มีชีวิต กระตุ้นท่องเที่ยว

ททท.เตรียมจัดงานมหกรรม เกาะเกร็ด แกลลอรี่ที่มีชีวิต กระตุ้นท่องเที่ยว

ad1

ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร ร่วมกับจังหวัดนนทบุรี เตรียมจัดงาน " Ko Kret International Art and Craft Festival 2024 "เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว​ สร้างแรงกระเพื่อม​ และการรับรู้ในระดับนานาชาติ​ ด้วยภาพลักษณ์ เกาะแห่งศิลปะและงานคราฟท์ ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่​ 16-18​ กุมภาพันธ์ 2567​ ณ วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

ทั้งนี้นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) และศาสตราจารย์ ปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม) พ.ศ.2552 ร่วมสร้างสรรค์ผลงานศิลปะประกอบเพลง "รำมอญ" ซึ่งเป็นการแสดงวัฒนธรรมของชุมชนมอญบนเกาะเกร็ด คณะผู้บริหารร่วมแถลงข่าว.

นางสาวปาณิสรา กาญจนะจิตรา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี  กล่าวถึงศักยภาพและความโดดเด่นของจังหวัดนนทบุรี เมืองน่าอยู่ คู่ วิถีน้ำ วิถีนนท์

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนา อนันต์อาชา คณบดีคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กล่าวถึง วัตถุประสงค์และความเป็นมาของการจัดงานครั้งนี้

นายสุริยัน บุญยมโนนุกุล นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวนนทบุรี กล่าวถึง รายละเอียดกิจกรรมภายในงาน 

นายชาญยุทธ เศวตสุวรรณ ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร กล่าวถึง โอกาสในการใช้ศิลปะ และงานคราฟท์ พัฒนาศักยภาพทางการท่องเที่ยวของเกาะเกร็ดและจังหวัดนนทบุรี และการให้ความสนับสนุนการจัดงานของ ททท.

ดร.กมล ทัศนาญชลี ศิลปินแห่งชาติ พ.ศ.2540 สาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรมและสื่อผสม) กล่าวถึง การรวมตัวของเหล่าศิลปินจากในไทยและต่างประเทศที่เข้าร่วมสร้างสรรค์งานศิลปะรูปแบบต่างๆ บนเกาะเกร็ด 

ก่อนจบพิธีแถลงข่าว ประธานและผู้บริหารร่วมทำกิจกรรมสาธิต ประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตการปั้นดิน กิจกรรมสาธิตการเพนท์ผ้าบาติก กิจกรรมสาธิตการทำหัวโขน

สรุป...
งาน Ko Kret International Art and Craft Festival 2024 เป็นงานเดียวที่ระดมศิลปินที่มีชื่อเสียงทั้งของประเทศไทย และศิลปินจากต่างประเทศ มากกว่า 80 คน จาก 7 ประเทศ ร่วมรังสรรค์งานศิลป์บนเกาะเกร็ดให้เป็น แกลลอรี่ ที่มีชีวิต ด้วยแนวคิด “จากตัวตนที่เรามี ให้โลกรู้ว่าเรามีตัวตน”  (From Local To Global) 

กิจกรรมหลัก ได้แก่ การจัดแสดงผลงานศิลปะและงานคราฟท์ในรูปแบบงานเซรามิค การจัดกิจกรรม Workshop เพื่อถ่ายทอดศาสตร์และองค์ความรู้จากศิลปินที่มาร่วมงาน สู่เยาวชนทั้งจากมหาวิทยาลัยและนักเรียนในท้องถิ่น 
รวมทั้งการจัด Craft Clinic เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผสมผสานองค์ความรู้กับความชำนาญเข้ากับภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการพัฒนาในด้านศิลปะ และหัตถกรรมท้องถิ่นของเกาะเกร็ดมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่ม ต่อยอดไปให้เป็น Soft Power ในอนาคต 

“เกาะเกร็ด” แหล่งท่องเที่ยวที่มีทุนทางวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ที่หลากหลาย มีประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต และงานหัตถศิลป์ที่เป็นเอกลักษณ์และมีเสน่ห์ ใกล้กรุงเทพฯ

งาน Ko Kret International Art and Craft Festival 2024 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 16-18 กุมภาพันธ์ 2567 ณ วัดปรมัยยิกาวาส เกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี