สวนนงนุชพัทยาเปลี่ยนธงมนตราเทพีแห่งความโชคดีรับนทท.ไฮชี่ชั่น

สวนนงนุชพัทยาเปลี่ยนธงมนตราเทพีแห่งความโชคดีรับนทท.ไฮชี่ชั่นad1

สวนนงนุชพัทยา  เปลี่ยนธงมนจาก ประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืนตราสัญลักษณ์แห่งความโชคดี  รับนักท่องเที่ยวช่วงไฮชี่ชั่น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 19 พ.ย.66  นายกัมพล ตันสัจจา ประธานสวนนงนุชพัทยา พร้อมคณะผู้บริหารสวนนงนุชพัทยา ร่วมประกอบพิธีเปลี่ยน “ธงมนตรา” จาก ประเทศภูฏาน จำนวน 9 ผืน โดยนิมนต์ พระครูเกษมกิตติโสภณ (อาจารย์จ่อย)  เจ้าอาวาสวัดสามัคคีบรรพต และพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป  มาประกอบพิธีปิดทองเจิมและสวดชัยมงคลคาถา  ธงมนตรา

สำหรับ"ธงมนตรา" ได้รับมอบจาก เอกอัคราชฑูตอาณาจักรภูฏาน ประจำประเทศไทย จำนวน 9 ผืน ได้มอบไว้เพื่อนักท่องเที่ยวที่เข้ามาและถือเป็นสัญลักษณ์ตัวแทนแห่งความโชคลาภและความโชคดี เสริมความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมไหว้เพื่อขอพร ยามสายลมพัดให้ธงโบกสะบัด จะนำพาความเป็นสิริมงคล ความสุข อายุยืนยาว และความเจริญก้าวหน้าสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาเที่ยวชมทุกคน

ทั้งนี้ การเปลี่ยนธงมนตราแต่ละครั้งจะดูความเหมาะสมในส่วนของคุณภาพของธงที่ถูกใช้งานเป็นระยะเวลานานหรือประมาณ 6 เดือน จะมีการประกอบพิธีอัญเชิญธงมนตราขึ้นสู่ยอดเสา โดยมีพระสงฆ์ จำนวน 9 รูป ร่วมพิธีสวดชัยมงคลคาถา เสริมความเป็นสิริมงคลทุกครั้ง  สำหรับ  “ธงมนตรา”  ในยุคแรกถูกย้อมสีด้วยสีธรรมชาติกำหนดขึ้นจากธาตุทั้งห้า นั่นคือ ดิน น้ำ ลม ไฟ และอากาศธาตุ เพื่อใช้เป็นเครื่องปัดเป่ายามเจ็บไข้ได้ป่วย  ขอพรยามมีความสุขและเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพต่อธรรมชาติ เพื่อให้ภูตผีวิญญาณคุ้มครองอีกด้วย ธงมนตราเป็นธงที่จารึกบทสวดมนต์ไว้บนธง 5 สี หมายถึง 5 ธาตุ ซึ่งจะพัดผ่านสายลม นำสิ่งดี ๆ มาสู่ชีวิต อีกด้วย

โดย...นิราช/นันทพล ทิพย์ศรี