อบจ.พิจิตรปลื้มรพ.สต.ท่าบัวคว้ารางวัล Care Manager ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ

อบจ.พิจิตรปลื้มรพ.สต.ท่าบัวคว้ารางวัล Care Manager ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุ

ad1

เมื่อวันที่ 18 ก.ย. 2566 กองสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร 68 แห่ง ภายใต้การกำกับดูแลของ พ.ต.อ.กฤษฎา ภัทรประสิทธิ์ นายก อบจ.พิจิตร ได้มอบหมายให้ ดร.รุ่งทิวา  มโนวชิรสรรค์  ที่ปรึกษาพิเศษนายก อบจ.พิจิตร , นายวิโรจน์ บุญมาก ผอ.รพ.สต.เขาทราย ช่วยราชการกองสาธารณสุข อบจ.พิจิตร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและแสดงความยินดีกับ นางสุมิตรา ก๊กมาศ ผอ.รพ.สต.ท่าบัว และ น.ส.แสงเดือน ณ จอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ที่ดำเนินการในการดูแลผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงที่เข้าโครงการ Long Term Care จำนวน 42 ราย ส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีกิจวัตรประจำวันจนสามารถมีสุขภาพดีขึ้น 4 ราย

 อีกทั้งลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยให้คำแนะนำ ให้ผู้ป่วยมีสุขภาพกายใจที่ดีจนสามารถพัฒนาตนเองช่วยเหลือตนเองใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่ต้องพึงพาผู้ดูแลอีก 4 ราย บูรณาการการทำงานร่วมกับ อสม. ทำให้เกิดสังคมจิตอาสาของคนในชุมชนในการใส่ใจดูแลผู้สูงอายุ ซึ่งได้รับรางวัล Care Manager ผู้จัดการระบบดูแลผู้สูงอายุระยะยาว จากศูนย์อนามัยที่ 3 นครสวรรค์ เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา ซึ่งถือเป็น รพ.สต. ต้นแบบ ในการให้บริการประชาชนดังกล่าวอีกด้วย

โดย...สิทธิพจน์ เกบุ้ย จังหวัดพิจิตร