ชุมชนท่องเที่ยวยะรังจัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยวยะรัง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมเก่าแก่มรดกทางอารยะธรรมโบราณลังกาสุกะ

ชุมชนท่องเที่ยวยะรังจัดกิจกรรม ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยวยะรัง เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชมเก่าแก่มรดกทางอารยะธรรมโบราณลังกาสุกะ

ad1

วันนี้( 18 มีนาคม 2566)ผู้สื่อข่าวรายงานยรรยากาศการจัดกิจกรรม"ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยวยะรัง"เป็นไปอย่างคึกคัก มีการแสดงศิลปะท้องถิ่นรำสัลัต การขับร้องอาญาซีด การแสดงโชว์พื้นผ้าที่มีลวดลายเฉพาะยงบอกความสำคัญและร่องรอยอารยธรรมคว่มเจริญรุ่งเรืองในอดีตของตำนายเมืองโบราณแห่งลังกาสุกะ มีถึงสี่ลวดลายด้วยกัน ซึ่งเป็นผลงานการวิจัยลาดลายทั้งสี่แบบโดย อาจารย์จากมหาวิทยาลัยฟาฏอนี ปัจจุบันได้พัฒนาลวดลายดังกล่าวตัดเย็บเสื้อผ้านำว่งจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจสามารถรับซื้อสวมใส่หรือเป็นของฝากบุคคลสำคัญเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่นที่นี่

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบโจทย์ในเรื่องเศษฐกิจและรายได้เข้าสู่ชุมชนต่อไป ภายในงานยังมีการออกบูทโชว์ผลิตภัณฑ์หัตกรรมการตีเหล็กของขุมชนเก่าแก่บ้านตรอซันจำพวกมีดพร้า ขวานทรงต่างๆมีดในครัวเรือนเป็นต้น มีการสาธิตแปลนเกษตรเพื่อเปิดโอกาสนักท่องเที่ยวเข้าชมท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีสวนมะพร้าวน้ำหอม มีส้มโอปูโก เป็นส้มเฉพาะถิ่นดั่งเดิมมีรสชาติหอมหวานเนื้อแดง เป็นที่นิยมของผู้ที่ชื่นชอบรับประทานส้มโอจะไม่พลาด

โดยมีนายวันสุกรี แวมามะ นายอำเภอยะรัง/ผอ.ศปก.อ.ยะรัง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน (ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยวยะรัง)ประจำปี 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลยะรัง นำโดยนายซุลกีฟลี  เฮงปิยา นายก อบต.ยะรัง ได้จัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน(ตลาดนัดชุมชนท่องเที่ยวยะรัง) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวตำบลยะรัง และของดีในตำบลยะรัง ทำให้ประชาชนทั้งใน

นอกพื้นที่ได้รู้จักแหล่งท่องเที่ยว และเข้ามาเที่ยวในตำบลยะรังมากยิ่งขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนท่องเที่ยวโดยชุมชน ส่งเสริมการรวมกลุ่มทำให้เกิดความสามัคคีในชุมชน ให้เด็ก และเยาวชนได้แสดงความสามารถทางด้านศิลปวัฒนธรรมประเพณีมลายูพื้นถิ่น โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ทีม อบต.ยะรัง เข้าร่วมในพิธีเปิด ณ เมืองโบราณยะรัง บ้านจาเละ หมู่ที่ 4 ตำบลยะรัง อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี