ทูตอินเดียเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ทูตอินเดียเข้าเยี่ยมคารวะ และหารือข้อราชการกับผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

ad1

ที่ห้องรับรองชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดปัตตานี นายนาเกซ ซิงห์ (Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย พร้อมด้วย อัครราชทูตที่ปรึกษา เข้าเยี่ยมคารวะและหารือข้อราชการกับ นางพาตีเมาะ  สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ปลัดจังหวัด วัฒนธรรมจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มอ.ปัตตานี และนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี

 การเดินทางมาของ นายนาเกซ ซิงห์ (Nagesh Singh) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทยครั้งนี้ เพื่อพบปะและเยี่ยมคารวะผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่เมื่อเดือนตุลาคม 2565 ซึ่งประเด็นข้อหารือหลักๆมี 3 เรื่องคือ การส่งเสริมการท่องเที่ยว ความร่วมมือด้านวัฒนธรรมและศิลปะ ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระหว่างไทย-อินเดีย โดยเฉพาะจังหวัดปัตตานี

ซึ่งมีสินค้าสำคัญๆ คือปาล์มน้ำมัน ยางพารา และผลไม้ ซึ่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียกล่าวว่า จะหาโอกาสนำผู้แทนการค้าของอินเดีย มาศึกษาแนวทางความร่วมมือทางการค้าการลงทุนกับปัตตานี รวมทั้งการศึกษา ซึ่งขณะนี้มีนักศึกษาจากอินเดียกว่า 20 คน เข้ามาเรียนด้านเทคโนโลยีอาหารในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 ภายหลังเยี่ยมคารวะและพบปะพูดคุยแล้ว เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอินเดียประจำประเทศไทย และ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้แลกเปลี่ยนของที่ระลึก และถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันด้วย