คณะรมว.ทส.ล่องใต้ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงาน-รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรฯจากคนนราธิวาส

คณะรมว.ทส.ล่องใต้ลงพื้นที่ติดตามผลดำเนินงาน-รับฟังปัญหาด้านทรัพยากรฯจากคนนราธิวาส

ad1

ที่วัดประชุมชลธารา ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร  เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ร่วมต้อนรับนายวราวุธ ศิลปะอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส เพื่อติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่ พร้อมพบปะและรับฟังปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จากประชาชน ซึ่งกรมป่าไม้ได้อนุญาตให้กรมชลประทานใช้ประโยชน์พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อดำเนินโครงการรวมทั้งติดตามผลการดำเนินงานในพื้นที่

เรื่องการจัดตั้งและปรับปรุงระบบระบายน้ำคลองสุไหงปาดี (สายเก่า) พร้อมอาคารประกอบ ในพื้นที่ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  โดยมีนายไพโรจน์ จริตงาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายอำเภอสุไหงปาดี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ ผู้นำศาสนา กลุ่มสตรี ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ มาร่วมต้อนรับจำนวนมาก