PEA เดินหน้าบริการพลังงานไฟฟ้าสู่ไฟฟ้าอัจฉริยะ "EV Charger- Solar Cell"ทางเลือกยั่งยืน

PEA เดินหน้าบริการพลังงานไฟฟ้าสู่ไฟฟ้าอัจฉริยะ "EV Charger- Solar Cell"ทางเลือกยั่งยืนad1

นายประสิทธิ์ จันทร์ประสิทธิ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต3 (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) จังหวัดนครราชสีมา เปิดเผยระหว่างเป็นประธานเปิดงาน “สัมมนาลูกค้ารายสำคัญ จังหวัดนครราชสีมา  อ.ปากช่อง อ.พิมาย อ.โชคชัย อ.บัวใหญ่ และ อ.ปักธงชัย ประจำปี 2565” ที่ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล นครราชสีมา เมื่อวันที่ 23 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) จัดขึ้นทุกปี

โดยปีนี้ จัดการบรรยายในหัวข้อ EV Charger และ Solar Cell ให้ผู้ประกอบกิจการจากสถานประกอบการจากภาคธุรกิจและภาคอุสาหกรรม 94 แห่งในพื้นที่ อ.ปากช่อง อ.พิมาย  อ.โชคชัย อ.บัวใหญ่ และ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา รวมกว่า 200 คน ได้รับทราบ เพื่อประชาสัมพันธ์นโยบาย โครงการ แผนงานที่สำคัญ ตลอดจน นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ๆ ของ PEA และเป็นเวทีให้สถานประกอบการกับหน่วยงานของ PEA ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อรวบรวมความต้องการและข้อเสนอแนะของลูกค้า นำไปสู่การปรับปรุงและแก้ไขแนวทางดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษที่ผ่านมา การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มุ่งมั่นให้บริการพลังงานไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องครบวงจร และมีประสิทธิภาพ เชื่อถือได้  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจ และสังคมอย่างยั่งยืน เพื่อให้การส่งผ่านพลังงานไฟฟ้าไปถึงลูกค้าภาคครัวเรือนและภาคธุรกิจได้อย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ผ่านระบบจำหน่ายไฟฟ้าที่ครอบคลุม 74 จังหวัดทั่วประเทศ ด้วยประสบการณ์และเทคนิคจากทีมงานบุคลากรมืออาชีพ

นอกจากนี้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภายังพร้อมให้บริการด้านวิศวกรรมไฟฟ้าแบบครบวงจร ตั้งแต่การให้คำปรึกษา วางแผน ออกแบบ ก่อสร้าง ติดตั้ง และบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยทีมงานมืออาชีพและเครื่องมือที่ทันสมัย พร้อมความมุ่งมั่นให้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า สร้างความพึงพอใจอันสูงสุด ทั้งด้านคุณภาพและบริการ

ประสิทธิ์ ตั้งประเสริฐ / นครราชสีมา