"นายกเสริฐ-นายกเคี้ยง" ประธาน ทอดผ้าไตรเอก ไตรรอง บังสกุล งานฌาปนกิจศพ "คุณแม่นารี"

"นายกเสริฐ-นายกเคี้ยง" ประธาน ทอดผ้าไตรเอก ไตรรอง บังสกุล งานฌาปนกิจศพ "คุณแม่นารี"ad1

แม่สอด -"นายกเสริฐ-นายกเคี้ยง" ประธาน ทอดผ้าไตรเอก ไตรรอง บังสกุล งานฌาปนกิจศพ "คุณแม่นารี คำเชื้อ" อายุ 59  ปี  ณ.สุสานวัดบุญญาวาส

เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2565  ว่าที่ ร.ต. ประเสริฐ  ปวงละคร "นายกเสริฐ" นายกเทศมนตรีนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก ,นายชิงชัย  ก่อประภากิจ "นายกเคี้ยง" อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.)จังหวัดตาก และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก หลายสมัย  เดินทางมาเป็นประธานทอดผ้าไตรเอกมหาบังสกุล  ไตรรองฯ ในพิธีฌาปณกิจศพ"คุณแม่นารี คำเชื้อ " อายุ  59  ปี โดยมีลูกๆหลานๆ เจ้าภาพ ให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ ในงานฌาปนกิจฯ  ณ.สุสานวัดบุญญาวาส เทศบาลนครแม่สอด อ.แม่สอด จ.ตาก

ในงานพิธีวันนี้ มีผู้หลัก=ผู้ใหญ่ เดินทางมาร่วมงานจำนวนมาก เช่น คณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอด ประกอบด้วย รองนายกเทศมนตรีฯ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ และสมาชิกสภาเทศบาล(สท.)นครแม่สอด, นายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศรษฐ "สจ.ชัย" สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก เขต 1 อ.แม่สอด, นักการเมืองระดับชาติ และนักการเมืองท้องถิ่น ต่างเดินทางมาร่วมงาน เพื่อแสดงความไว้อาลัยกับผู้เสียชีวิต

พร้อม กันนี้ ชาวบ้าน ในพื้นที่  อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งคุณแม่นารี  คำเชื้อ เป็นบุคคลซึ่งเป็นที่เคารพรักนับถือ ของคนในพื้นที่  โดยจัดพิธี สวดฌาปณกิจศพและ ทอดผ้าไตรเอกมหาบังสกุล  ไตรรอง  ที่สุสาน วัดบุญญาวาสเทศบาลนครแม่สอด  โดยมี  แขกผู้มีเกียรติ =ญาติสนิทมิตรสหาย ชาวบ้านในพื้นที่ ได้เดินทางมาร่วมงานฌาปณกิจศพ  "คุณแม่นารี คำเชื้อ" อายุ 59  ปี  จำนวนมาก

วันเดียวกัน "นายกเคี้ยง" เป็นประธาน ทอดผ้าไตรเอกบังสกุล งานฌาปนกิจศพ "พ่อหลวงมัน วงษา" อายุ 94  ปี  ณ.สุสานบ้านแม่ปะใต้

เมื่อวันที่ 22 กันยายน  2565  นายชิงชัย  ก่อประภากิจ "นายกเคี้ยง" อดีตสมาชิกวุฒิสภา(สว.)จังหวัดตาก และอดีตนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด(อบจ.)ตาก หลายสมัย  เดินทางมาเป็นประธานทอดผ้าไตรเอกมหาบังสกุล  ในพิธีฌาปณกิจศพ"พ่อหลวงมัน วงษา " อายุ 94  ปี โดยมีนายภาณุวัฒน์  ยะเขียว ผู้ใหญ่บ้านแม่ปะใต้  หมู่ 3.ต.แม่ปะ เป็นเจ้าภาพ ให้การต้อนรับ แขกผู้มีเกียรติ ในงานฌาปนกิจฯ  ณ.สุสานบ้านแม่ปะใต้ ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก

ในงานพิธีวันนี้ มีผู้หลัก=ผู้ใหญ่ เดินทางมาร่วมงานประกอบด้วย นายคำ จันทร์บุญ "พ่อเลี้ยงคำ"  ท่า 23 บ้านวังแก้ว, นายมานพ ยะเขียว  อดีตนายกองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)แม่ปะ อ.แม่สอด,นายสมเดช ต๊ะทองคำ  อดีตกำนันตำบลแม่ปะ,นางภวนันท์ คงเอี่ยม  ผู้ใหญ่บ้านแม่ปะกลาง หมู่ 2.. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด ,นางปาริฉัตร ธรรมลักษณ์ อดีตรองนายก.อบต.แม่ปะ, ผู้นำท้องถิ่นบ้านแม่ปะ บ้านแม่ปะใต้,รวมทั้ง นายปรีชา สอนแวว "ผู้ใหญ่หมี แม่สอด" ผู้ใหญ่บ้านหนองบัว หมู่ 7. ต.แม่ปะ อ.แม่สอด

พร้อม ชาวบ้าน หมู่บ้านแม่ปะใต้  หมู่ 3.ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก ซึ่งพ่อหลวงมัน เป็นบุคคลซึ่งเป็นที่เคารพรักนับถือ ของคนในพื้นที่ บ้านแม่ปะใต้ หมู่  3. ต.แม่ปะ  อ.แม่สอด จ.ตาก  โดยจัดพิธี สวดฌาปฯกิจศพและ ทอดผ้าไตรเอกมหาบังสกุล  ที่สุสานบ้านแม่ปะใต้ หมู่ 3.  ต.แม่ปะ อ.แม่สอด จ.ตาก  โดยมี  แขกผู้มีเกียรติ =ญาติสนิทมิตรสหาย ชาวบ้านในพื้นที่ ได้เดินทางมาร่วมงานฌาปณกิจศพ  "พ่อหลวงมัน วงษา" อายุ 94  ปี  จำนวนมาก