นอภ.ขุนหาญ นักพัฒนาลุยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจดูความคืบหน้าการสร้างบ้าให้ผู้ยากไร้

นอภ.ขุนหาญ นักพัฒนาลุยตรวจเยี่ยมให้กำลังใจดูความคืบหน้าการสร้างบ้าให้ผู้ยากไร้ad1

นที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 13.00 น. นายพรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ พร้อมด้วยนายศดิศ ณิชกุล ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง นายสุวิน พิมมาศ นักพัฒนาชุมชน ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและความคืบหน้าการก่อสร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้ดังนี้

พรชัย วงศ์งาม นายอำเภอขุนหาญ
 - บ้านคำเจริญ หมู่มี่ 19 ตำบลบักดอง ผลการก่อสร้าง 90 % งบประมาณ "กองทุนคนขุนหาญไม่ทิ้งกัน" 
 - บ้านสำโรงเก่า หมู่ที่ 9 ตำบลบักดอง ผลการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย งบประมาณ เหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ
 - บ้านตำหนักไทร หมู่ที่ 7 ตำบลบักดอง ผลการก่อสร้าง 90% งบประมาณ " กองทุนคนขุนหาญไม่ทิ้งกัน "

เสนาะ วรรักษ์/รายงาน