งานมหกรรมวิชาการ "เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"

งานมหกรรมวิชาการ "เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"
ad1


ad1

ad1

ad1

วันนี้ 4 สิงหาคม 2565 ผู้สื่อข่าว จ.ปราจีนบุรีรายงานว่า    สำนักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2  อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี     จัดงานมหกรรมวิชาการ "เปิดบ้านแห่งการเรียนรู้  คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง"   ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรีเขต 2   ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

 โดยมีหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการ พื้นที่เขต 2   มาจัดบูธด้านวิชาการผลงานนักเรียน ครู   ให้ผู้ที่เข้ามาแวะเยี่ยมชมได้ศึกษาเรียนรู้และความก้าวหน้าทางวิชาการ การจัดการ การเรียนการสอน

และในวันนี้ทางกศน.อำเภอกบินทร์บุรีโดยดร.นิวัติ สุขโพธิ์ ผู้อำนวยการกศน.อำเภอกบินทร์บุรีและคณะฯได้มาออกบูธด้านวิชาการด้วย   และ   คณะของดร.สฤษดิ์ บุตรเนียร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดปราจีนบุรี เขต 3 ได้มาออกบูธบริการอาหารและเครื่องดื่ม  ให้กับน้องๆนักเรียนและประชาชนที่มาเยี่ยมชมงานด้านวิชาการในครั้งนี้ท่ามกลางการเรียนรู้ของนักเรียน และผู้ปกครอง

มานิตย์   สนับบุญ-ข่าว/ฉลองรัตน์  ทองโบราณ-ภาพ