กมธ. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศต้องเกิดขึ้นจริง

กมธ. การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศต้องเกิดขึ้นจริง
ad1


ad1

ad1

ad1

กมธ. การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ

มีรายงานข่าวจาก รัฐสภา ว่า ที่ห้องปะชุมกรรมาธิการ N  404  ชั้น 4. อาคารรัฐสภา กรุงเทพฯ   ได้มีการประชุมคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษโดยมีนายซูการ์โน มะทา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(ส.ส.)จังหวัดยะลา พรรคประชาชาติ ในฐานะ ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) การกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญ ในการพิจารณา เรื่อง การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ โดยเชิญผู้แทนจากกระทรวงมหาดไทย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนกลุ่ม We’re all voters : เลือกผู้ว่าฯ ทั่วประเทศต้องเกิดขึ้นจริง เข้าร่วมประชุม โดยทางกลุ่ม We’re all voters มีข้อเสนอ

คือ 1. ผลักดันให้การรณรงค์เลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ให้เข้าสู่กระบวนการพิจารณาของคณะกมธ.ฯ และรัฐสภา 2.ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ให้เกิดการเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ และปลดล็อกให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีขอบเขตอำนาจ และการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมาธิการฯ  มีมติให้กระทรวงมหาดไทยรับข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป และคณะกมธ.ฯจะจัดให้มีการสัมมนาเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่าฯทั่วประเทศ เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป