ศูนย์วิจัยฯปัตตานีเจ๋ง!สร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูป"ปลาบาซี"เป็นเมนูเด็ดอาหารญี่ปุ่น

ศูนย์วิจัยฯปัตตานีเจ๋ง!สร้างมูลค่าเพิ่มแปรรูป"ปลาบาซี"เป็นเมนูเด็ดอาหารญี่ปุ่น
ad1


ad1

ad1

ad1

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์ชายฝั่งปัตตานีผุดไอเดียสร้างมูลค่าเพิ่ม"ปลาบาซี"เป็นเมนูอาหารญี่ปุ่น เนื่องจากเนื้อปลาดังกล่าวมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกับ"ปลาโกฮาดะ"สุดยอดปลาจากแดนอาทิตย์อุทั

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.65 นางลักขณา ละอองศิริวงค์ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปัตตานี พร้อมด้วยนายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการศูนย์ฯได้ร่วมการวิจัยแปรรูปปลาบาซี ตามชื่อเรียกของท้องถิ่นปัตตานี หรือ ปลาโก๊ยและปลามองโก๊ย นำมา แปรรูปเป็นอาหารญี่ปุ่น หลังพบว่าเนื้อปลาดังกล่าวมีลักษณะเดียวกันหรือคล้ายกับปลาโกฮาดะของญี่ปุ่น ที่มีมูลค่าแพงมากและยังเป็นที่นิยมของชาวญี่ปุ่นที่กินกับวาซาบิ กินกับชูชีพ และหลากหลายเมนู โดยผ่านกระบวนการหมักกับมะนาว น้ำตาลทราย ของ โซยุ ไม่ต่ำกว่า2ชั่วโมง

ล่าสุดนายทศพล พลรัตน์ นักวิชาการศูนย์วิจัยฯเรือเอกธัญญะ ฉุยโรจน์ธรรม ประมงจังหวัดปัตตานี นายวรุต ชัยกิจ ผู้จัดการยริษัทประชารัฐปัตตานีและเจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชูชิคำโตโต สาขาปัตตานี ตั้งอยู่ริมถนนสายเจริญประดิษฐ์ ต.รูสะมีแล อ เมืองปัตตานี ได้นั่งหารือร่วมกันเพื่อหาช่องทางสนับสนุนให้สามารถผลัดดันเป็นอาชีพทางเลือกให้กับประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้เพื่อยกระดับและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตปลาของชาวประมงพื้นบ้าน โดยเฉพาะการส่งเสริมทางการตลาดควบคู่กัน จะเป็นโอกาสยกระดับรายได้ชาวประมงพื้นบ้านที่สามารถขายปลาดังกล่าวในราคาที่สูงขึ้น จะสร้างรายได้เพิ่มให้กับชาวประมงพื้นบ้านอย่างยั่งยื่น

หลังจากได้มีการหารือ ก็ได้ไปสาธิตเมนูปลาบาซีหรือโก๊ยและปลามองโก๊ยที่ผ่านจากหมักม่แล้ว2ชั่วโมง ที่ร้านอาหารญี่ปุ่นลอวลิ้มรสขาตกันอย่างเอร็ดอร่อย ต่างพูดออกมาเสียงเดียวกันว่าเมื่อปลาเข้ามาในปากแล้วมีความหนุ่มของเนื้อปลาไม่รู้สึกก้่นปลาแต่อย่างใด ทำให้ทุกคนต้องยกมือการันตีถึงความอร่อ

ด้านนายวรุต  ชนกิจ เจ้าของร้านอาหารญี่ปุ่นชูชิคำโตโต สาขาปีตตานีกล่าวว่าอร่อยมาก ได้เลย ทำให้เกษตรกรชาวประมงเพิ่มมูลค่าในปลาตัวนี้ เรามาทำตลาดขึ้นมามันเป็นสินค้าเกษตรตัวหนึ่งที่เกิดบ้านเรา ต้องลอง ต้องลองอร่อย