ศึกเลือกตั้งส.อบต.-นายก อบต. ทั้ง 39 เขตเมืองอำนาจเจริญส่อเดือด

ศึกเลือกตั้งส.อบต.-นายก อบต. ทั้ง 39 เขตเมืองอำนาจเจริญส่อเดือด

อำนาจเจริญ !! คึกคัก ผู้สมัคร ส.อบต.-นายก อบต. ทั้ง 39  แห่วแห่สมัครรับเลือกตั้งหลังเว้นวรรคมานาน คาดแข่งขันรุนแรงดุเดือด

บรรยากาศการเปิดรับสมัครสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ส.อบต.) และนายก อบต. ทุกแห่งในพื้นที่ จ.อำนนจเจริญ ค่อนข้างคึกคัก ผู้สมัครทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่แห่เดินทางมารอสมัครแต่เช้ามืด โดยเฉพาะที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อ.เมืองหอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดอนเมย อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ

นายปองศักดิ์  วรสาร หรือ อดีต นายก อบต.ดอนเมย  หลายสมัย  ได้นำคณะลงสมัครแต่เช้ามืด ได้หมายเลข 2 ซึ่งก่อนการสมัคร ได้นำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมากราบไหว้ขอกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายใน อบต.ดอนเมย เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมระบุพร้อมจะทำหน้าที่สานต่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มั่นใจพี่น้องประชาชนชาว ตำบลดอนเมยทุกหมู่บ้าน จะให้โอกาสกลับมาบริหารงานสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ต่อไป

นายปองศักดิ์  วรสารประ กล่าวด้วย ว่า ตำบลดอนเมยเป็นตำบลขนาดกลาง  ตนเองพร้อมทำหน้าที่สานต่อพัฒนาท้องถิ่นให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง มั่นใจพี่น้องประชาชนชาว ตำบลดอนเมย ทุก หมู่บ้าน จะให้โอกาสกลับมาบริหารงานสานต่องานเก่า ก่องานใหม่ต่อไป

และตนจำทำการส่งสริมค้านการออกกำลังกายและกีฬาทุกเพศทุกวัยการจัดสวัสดีการและสันทนาการแก่ผู้สูงอายุแนวทางพัฒนาตำบลภายในระยะเวลา 4 ปี การจัดการจัดเก็บขยะมูลฝอยที่เป็นระบบตามมาตรฐานสากล การจัดการเรื่องความสะอาดของถนนภายในบริเวณหมู่บ้านทุก หมู่บ้านภายในตำบล ก่อสร้างปรับปรุงถนนที่ใช้ในการสัญจรและขนส่งสินค้าทางเกษตรกรรม

การ จัดการเรื่องระบบน้ำเสียในทุกหมู่บ้านภายในตำบล การจัดการระบบน้ำประปาที่ไม่ใสสะอาดและไหลไม่สะดวกการจัดการเรื่องไฟฟ้าให้ทั่วถึงทุกครัวเรือนและไฟส่องสว่างในที่สาธารณะให้ครอบคลุมทุกพื้นที่การจัดการบริหารวัน

น้ำเพื่อการเกษตรที่ดีการจัดการความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การจัดการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การแพทย์และการสาชารณสุขป้องกันโรคทั้งคนและสัตว์เลี้ยงการจัดการศึกษาของเด็กปฐมวัย อาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน 2564ตั้งแต่เวลา 08.00 น.ขอเชิญชวนพี่น้องชาวตำบลคอนเมย ที่มีสิทธ์เลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง


ทิพกร  หวานอ่อน  /อำนาจเจริญ รายงาน